Lanserer Nils Arne Eggens trenerfond

Gjennom stiftelsen Nils Arne Eggens trenerfond ønsker Trøndelag fylkeskommune, Kjernen, Rosenborg BK, NFF Trøndelag og familien Eggen å gi støtte til trønderske fotballtrenere av begge kjønn, som ønsker å utvikle artig og offensiv angrepsfotball gjennom sin trenergjerning.

NYTT STIPEND: Trøndelag fylkeskommune, Kjernen, Rosenborg BK, NFF Trøndelag og familien Eggen har opprettet stiftelsen Nils Arne Eggens trenerfond for å gi støtte til trønderske fotballtrenere

Ved første tildeling nå i høst skal det deles ut fire stipender på 25 000 kroner hver, to kvinner og to menn. Senere vil det normalt bli delt ut to stipender årlig.

Nils Arne Eggens trenerfond deles ut til trenere etter søknad ut fra to ulike formål:

  1. Utvikle teoretisk grunnlag for trenergjerningen, både fotballfaglig kunnskap og pedagogisk/didaktisk.
  2. Utvikle praktisk erfaring gjennom å oppsøke kunnskap i Norge og i utlandet.

Det er satt følgende kriterier for å kunne søke støtte fra fondet:

  • Innehar minimum grasrottrener/UEFA C-lisens
  • Aktiv i en fotballtrenerrolle (alle roller godtas)
  • Søkeren er i fra Trøndelag eller driver sin trenergjerning her 
  • Søkeren er ikke ansatt som fotballtrener på fulltid

Styret i stiftelsen er tydelig på at stipend tildeles kandidater som uttrykker et tydelig ønske om å gjøre trenergjerningen til sin profesjon, og har ambisjoner innen toppfotballen.
  De som blir tildelt stipend vil bli bedt om å dokumenter at tildelingen er brukt til formålet. De skal også presentere betydningen av tildelingen under Eggens trenerskole påfølgende år, der stipendene vil bli delt ut.

  • Spørsmål om søknadsprosess eller stiftelsen for øvrig kan rettes til trenerfond@rbk.no


Søknadsfrist er 1. november 2023, kl. 12.00.