Veilederutdanning for å skape enda bedre trenere – og spillere

Nå skal alle som veileder og utdanner trenerne i norsk fotball bli enda bedre. Gjennom egen veilederutdanning for alle med ansvarlige roller i hele trenerutdanningsstigen ønsker NFF å høyne veilederkvaliteten ytterligere.

SPENNENDE: – Forutsetningene for å få noe bra ut av dette har aldri ligget så godt til rette som nå, sier Odd Einar Fossum, som leder NFFs nye veilederutdanning. Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2023

– Målet er å øke kvaliteten på veilederkorpset så de påvirker og veileder trenerne i enda større grad. Slik får vi enda bedre og mer reflekterte trenere, som igjen vil gi oss bedre spillere, sier Odd Einar Fossum.
  Han er ansatt som ansvarlig for den nye veilederutdanningen, med spesielt ansvar for veilederne på de høyeste trenerutdanningene – UEFA PRO-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Spillerutvikler A. 

Pålagt av UEFA

Det er Det europeiske Fotballforbundet (UEFA) som har pålagt Norges Fotballforbund og alle andre av UEFAs medlemsland å sette i gang et eget program for veilederutdanning. UEFA har gitt rammer for innhold og omfang av utdanningen – og frist for gjennomføring. Ellers står NFF ganske fritt når det gjelder gjennomføringen.
  Utdanningen går over sju til ni dager totalt. Når det gjelder veiledere på UEFA C-lisens (grasrottrener) og UEFA B-lisens ligger jobben i stor grad på trenerveilederne i hver enkelt fotballkrets, mens Odd Einar Fossum har ansvaret for gjennomføringen for veiledere på UEFA PRO-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Spillerutvikler A. 
  I tillegg har Fossum jobben med å følge opp KA trener i kretsene og trenerutviklere i toppklubbene.
  I sum skal det skapes gode synergier gjennom samarbeid mellom NFF, fotballkretsene og toppklubbene. 

Årlig plan

UEFAs krav er at samtlige utdanningsveiledere skal gjennom veilederutdanningen en gang for å bli sertifisert. Men NFF ønsker å ta det enda litt lenger, med en årlig oppfølging, uten at det foreligger konkrete planer for hvordan det skal gjøres foreløpig. Det er blant de tingene Odd Einar Fossum jobber med å få på plass.
  – Dette handler om spisskompetanse. Veilederne er også forskjellige og har ulik bakgrunn. Noen trenger påfyll på ett område, noen på noe helt annet. Etterhvert håper vi å få på plass en modulbasert, tilpasset og fleksibel modell for utdanningen.
Veilederutdanningen foregår som trenerutdanningene i en miks av e-læring og fellessamlinger, og den er mer omfattende jo høyere opp i utdanningsstigen man kommer.
  – Minimumskravet for å bli veileder er at du har en egen trenerlisens som minst tilsvarer den utdanningen du skal veilede på, forteller Fossum.
  Det innebærer altså at du du ha minst UEFA A-lisens for å bli veiledeler på A-lisens utdanningen.
  – Så er det litt mer romslig nedover på stigen. Om du for eksempel har lærerutdanning, kan det kompensere for formell trenerkompetanse om du skal være veileder på UEFA C- eller UEFA B-lisens, påpeker Fossum. 

Felles kick-off

NFF har valgt å legge veilederutdanningen i tilknytning til utdanningsløpene for de tre høyeste trenerutdanningene. Derfor gikk startskuddet for veilederutdanningen samtidig som det i starten av mars for første gang var felles kick-off for tre topptrenerutdanninger på Ullevaal stadion – UEFA PRO-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Spillerutvikler A-lisens.
  Og slik fortsetter det gjennom året, med samlinger samtidig som utdanningsløpene har sine fellessamlinger.
  – Også veilederutdanningen er bygd opp rundt de fem samme kunnskaps- og kompetanseområdene som trenerutdanningen, forteller Odd Einar Fossum.
  Det handler om:

  • Spillet
  • Ledelse
  • Læring
  • Relasjon
  • Veiledning

Henter inn ekspertise

Som på de øverste trenerutdanningene, blir det også på veilederutdanningen hentet inn eksternt ekspertise under fellessamlingene for å kunne gå djupt nok inn i noen av fagområdene.
  – Vi besitter mye kompetanse i NFF, men noe er det både ønskelig og nødvendig å hente utenfra. Og det er gledelig å se at viljen til å bidra utenfra er stor, sier Odd Einar Fossum. 
  – Like gledelig er det å se at ydmykheten og lysten til å utvikle seg videre også er stor i det rutinerte veilederkorpset vi har på de høyeste trenerutdanningene.
  – Så blir det min jobb å legge til rette og sørge for at resultatet blir best mulig, i en miks mellom interne og eksterne bidragsytere. 

Filmer veiledning

Bruken av video er allerede mye brukt på UEFA PRO- og UEFA A-lisens. Praksisøkter filmes og gjennomgås, evalueres og diskuteres i større eller mindre grupper.
  Den metoden har Odd Einar Fossum også tatt i bruk på veilederutdanningen, der veiledningen av veilederen blir festet til filmen som grunnlag for diskusjon og utvikling. Erfaringene med dette så langt er så gode at dette er noe Fossum vil gjøre mer av i fortsettelsen, når han nå er uten på en «Norgesturné» for å rekke innom samlinger både i Kristiansand, Drammen og Tromsø – i tillegg til å reise ut når veilederne følger opp sine trenere under «Mitt lag i trening og kamp».
  – Målet er å rekke alle som er tilknyttet UEFA A-lisens og UEFA Spillerutvikler A i år. Når det gjelder UEFA PRO, så er det jo en to-årig utdannelse, så da har vi litt bedre tid, sier Fossum. 

Gode forutsetninger

Fossum erkjenner at i en ny jobb som dette må veien bli til litt som man går. Dette er upløyd mark og for å lykkes kreves et godt samspill med både Norsk Toppfotball, Toppfotball kvinner, fotballkretsene og toppklubbene fra NFFs side. 
  – Forutsetningene for å få noe bra ut av dette har aldri ligget så godt til rette som nå, mener Fossum.

Han begrunner det blant annet gjennom skryt til Norsk Toppfotball for det grepet de tok i 2017, da de påla klubbene å ansette trenerutviklere i 100% stillinger.
  – Det har vært kjempeviktig for trenerne i akademiene. Du lærer mye av veilederne under trenerutdanningene, men det er den daglige veiledningen på feltet som gjør den ekstra store forskjellen. 
  Fossum peker videre på at det har skjedd mye positivt rundt NFFs trenerutdanninger de siste åra, og at det når er høy kvalitet på innholdet – både faglig og når det gjelder veiledningen.