NFF lyser ut UEFA A-lisens, UEFA Spillerutvikler A og B

Du kan nå søke opptak på tre ulike trenerutdanninger – UEFA A-lisens, UEFA Spillerutvikler A og UEFA Spillerutvikler B. Søknadsfrist er 8. oktober for de to første utdanningene, mens UEFA Spillerutvikler B har søknadsfrist 15. oktober.

TRE UTDANNINGER: NFF åpner nå for å søke tre ulike trenerutdanninger – UEFA A-lisens, UEFA Spillerutvikler A og UEFA Spillerutvikler B. Foto: Ivar Thoresen

UEFA A-lisens

Målgruppa er trenere som kommer til å prege lags- og spillerutvikling i norsk toppfotball i årene som kommer, og for deg som sikter videre mot Pro-lisens og hovedtreneryrket innenfor nasjonal og internasjonal toppfotball.

Utdanningen søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet, samt gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser. I tillegg skal den gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden, og dermed bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt virke i toppfotballen.

Det stilles høye krav i kombinasjon med støtte og oppfølging. Du må være villig til å investere mye tid for å optimalisere utbyttet. Du vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom deg selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen.

Kurset er sentrert rundt hovedtrener-rollen, og det er en forutsetning at du har tilgang til å lede et lag gjennom hele kurset dersom du ikke fungerer i denne rollen til daglig.

Opptakskrav

 • Gyldig UEFA B-lisens
 • Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt B-lisen.

Dersom du ikke er hovedtrener, kreves det at du har tilgang til å ha hovedansvar for et lag med en spillergruppe fra 15 år og oppover i trening og kamp gjennom kurset (Dette må være avklart før endelig uttak – se søknadsskjema).

Opptakskriterier

 • Aktuelle søkere vil rangeres iht. følgende kriteriesett:
 • Trenererfaring; rolle, nivå og varighet
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning; UEFA B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring
 • I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

Det vil kunne gjennomføres referanse-sjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak

UEFA Spillerutvikler A

UEFA spillerutvikler A-lisens er det høyeste nivået i trenerutdanningen av spillerutviklere. Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap, forutsetninger og spesialkompetanse til å lede lærings-, utviklings- og prestasjonsprosesser for spillere i nasjonal og internasjonal toppfotball. Utdanningen er sentrert rundt rollen som spillerutvikler i alderssegmentet 12-21 år på gutte- og jentesiden og har hovedfokus på en helhetlig utvikling av spillere som har potensial og ambisjoner om å bli toppspillere.

Kurset søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt og bærekraftig virke i toppfotballen. Det vil stilles høye krav i kombinasjon med støtte og oppfølging, og du må være villig til å investere mye tid og av deg selv for å optimalisere utbyttet. Du vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom deg selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen.

Opptakskrav

 • Gyldig UEFA / NFF* spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens
 • Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt UEFA spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens
 • Det kreves at du har tilgang til et lag med en spillergruppe fra 12 år og oppover i trening og kamp gjennom hele utdanningen

*søknad med NFF spillerutvikler B forutsetter aksept og mulighet til “onboarding” program i tidsrommet januar til mars 2024 for oppgradering til UEFA spillerutvikler B.

Opptakskriterier

Aktuelle søkere vil rangeres i henhold til følgende kriteriesett:

 • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet.
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

UEFA Spillerutvikler B

UEFA Spillerutvikler B-utdanningen er et spesialistprogram for spillerutviklere som vil trene ungdom i alderen 12 – 16 år.

Formålet med utdanningen skal gi deg en god forståelse for hvordan utvikle og veilede unge spillere: som er på vei inn i og/eller i puberteten. Når du har fullført utdanningen skal du kunne demonstrere kompetanse innen:

 • Spillerutvikling.
 • Aldersrelatert trening
 • Treningsprosessen

UEFA Spillerutvikler B fokuserer på jobben til spillerutvikler på ungdomsnivået, og de muligheter og utfordringer som finnes i dette segmentet. Utdanningen har som hensikt å gi deg en grunnleggende kompetanse innen aldersrelatert trening og arbeid med ungdom. Dette vil gi deg en god plattform til å videreutvikle din kompetanse og identitet.

Kriteriene for opptak

 • Gyldig UEFA B-lisens.
 • Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt UEFA B-utdanning.
 • Du må ha tilgang til minimum 3 spillere i alderen 12 – 16 år gjennom hele perioden.

I år gjennomføre utdanningen i fire regioner, og du må gjennomføre den i din region. Utdanningen var i ca. 9 – 10 måneder, der du deltar på tre helgesamlinger, gjennomfører klubbesøk og arbeidsoppgaver i egen klubb.