Den trønderske fotballutviklingsmodellen – nytt pilotprosjekt

God kompetanseoverføring til trenere i breddefotballen står sentralt når NFF Trøndelag, Rosenborg Ballklub og Ranheim Toppfotball er i gang med et nytt løft for trøndersk klubb-, trener- og aktivitetsutvikling.

BEHOV OG ØNSKER: Både NFF Trøndelag, våre toppklubber og utvalgte kraftsenterklubber ser behovet for og ønsker å bidra til at trønderske spillere, trenere og sportslige ansvarlige får bedre muligheter til å utvikle sine ferdigheter, sin kunnskap og kompetanse. | Foto: Trøndelag

Sammen med sels «kraftsenterklubber», Steinkjer FK, Levanger FK, Stjørdals-Blink Fotball, Orkla FK, Melhus IL og Tynset IF, starter NFF Trøndelag, Rosenborg BK og Ranheim TF i høst opp et nytt pilotprosjekt. 
  – Hovedhensikten er å løfte trenerkompetansen, styrke klubbenes sportslige ledelse og øke aktiviteten for spillere, skriver NFF Trøndelag på sin hjemmeside.

Prosjektet «Den Trønderske FotballUtviklingsModellen» (DTFUM) skal gå fra 2023 til 2025, og ved slutten av prosjektperioden skal en omfattende evaluering danne grunnlaget for et videre strategiutviklingsarbeid. 
  – Et av de aller viktigste målene med prosjektet «DTFUM» er å finne gode svar på hvordan samspillet mellom krets, toppklubb og breddeklubbene skal optimaliseres med tanke på god kompetanseoverføring til trenere i breddefotballen, oppbygging av gode sportslige strukturer i breddeklubbene og hvordan vi sammen kan styrke spillernes opplevelser av aktiviteten, skriver NFF Trøndelag.