Arven etter Teddy

Teddy Moen var hovedtreneren for alle norske fotballtrenere. Leder og ledestjerne. Nå er jobben å føre arven etter Teddy videre. På en måte som ville gjort ham stolt.

OMSORG OG SMIL: Teddy var alltid der. Med et smil, en lun kommentar, et klapp på skuldra. Som her med Frode Grodås under Cupfinaleseminaret Vår i 2022. Teddy så alle, og brød seg om folk. Foto: Ivar Thoresen

• Artikkelen er hentet fra redaktør Ivar Thoresens spalte Bakrommet i Fotballtreneren nr. 2/2023.

Teddy var hovedtreneren som så alle.
  For ham var det ingen forskjell på jenter 11-treneren fra Søgne eller landslagssjefen på Ullevaal. Begge var like viktige. Alle ble behandlet med samme respekt og seriøsitet. Enten det dreide seg om faglige spørsmål eller trenere som trengte hjelp. 

Teddy var hovedtrener med en faglig inngang.
  Han var lidenskapelig opptatt av fotbalfaget. Av trenerrollen. Av hvor viktig det er med utdanning. Og etterutdanning. Og ikke minst det å ha et åpent sinn og våkne øyne for nye impulser.

Teddy var den nysgjerrige hovedtreneren.
  Teddy spurte. Han lyttet og var alltid interessert i andres ideer, tanker og hva de hadde å si. Han møtte alle innspill med positivitet og entusiasme. På grensa til naiv i enkelte sammenhenger, kan noen av oss helt sikkert hevde. Men slik var Teddy. Han tilla alt og alle de beste hensikter. Han var en diplomat, som strakk seg langt for å gjøre alle til lags.

Teddy var likevel en tydelig hovedtrener.
  Han gikk aldri omveier rundt viktige faglige og prinsipielle diskusjoner. Klubbledere som møtte Teddy på den andre sida av bordet når en trenerkonflikt skulle løses, gledet seg aldri. Teddy stod alltid fjellstøtt på trenerens side, og hadde en helt unik erfaring. Han skygget heller aldri unna de faglige diskusjonene om trenerutdanning og etterutdanning, selv om det innebar å utfordre det etablerte.

Teddy var hovedtreneren som aldri sto stille. Han ville alltid videre.
  Det var ikke nok for Teddy å gjenskape et vellykket Cupfinaleseminar. Det neste måtte bli enda bedre. Gjerne enda litt større. Med noen nye innfallsvinkler, en annerledes faglig tilnærming. Eller nye ideer som måtte prøves ut.
  Alt handlet om utvikling. Om å gå den ekstra mila. Om å ta alt et hakk videre. Møte morgendagen med framtidas perspektiv. Han var aldri redd for å teste noe nytt. Enten det handlet om Cupfinaleseminaret, Fotballtreneren, fotballtreneren.no eller det aller ferskeste hjertebarnet hans – podkasten Fotballtreneren.
  Derfor er det heller ingen tilfeldighet at Norsk Fotballtrenerforening er blitt mer enn dobbelt så stor under Teddys ledelse. Han var en innovatør. Han skapte fellesskap, han bygde relasjoner og gjorde Trenerforeningen sterk, viktig og betydningsfull langt utenfor foreningens eget landskap.

Teddy var hovedtreneren som var opptatt av at alle skulle spille hverandre gode.
  Han var raus med ros. Empatisk og oppriktig opptatt av at alle rundt ham hadde det bra. Han så sin egen rolle som en del av noe større. Opptatt av det nære, men også med et brennende hjerte for å støtte de som ikke har det så lett – som det viktige samfunnsengasjementet med MYSA i Mathare-slummen i Kenya. Et medmenneske i ordets rette forstand. Et forbilde for oss alle.
  Måten han var på, og hvordan han så og møtte alle, var helt unik. Han brød seg om folk. Det var også derfor han bygde opp et enormt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil aldri kunne dokumentere det, men jeg er ganske sikker på at han var på fornavn med så godt som alle av de godt over 3 000 medlemmene i Trenerforeningen. 

Teddy var en hovedtrener som likte å gå i angrep.
  Det lå ikke for ham å legge seg i forsvar. Han ville ha ballen. Spille på lag. Gå for nye seire. Rykke opp. Møte nye utfordringer med en offensiv tilnærming.

Nå er det vi, det nærmeste støtteapparatet i trenerteamet, som skal føre arven etter Teddy videre. Det gjør vi med ærbødighet og respekt.
  Vi kan ikke gjøre det akkurat slik Teddy gjorde det. 
  Vi må finne vår vei. 
  I Teddys ånd.

Med verdiene; Trygghet – Inspirasjon – Utvikling som en tydelig grunnmur, skal vi henhold til strategiplanen jobb for trenerens:

  • stillingsvern
  • utdannelse og utvikling
  • faglige posisjon og integritet
  • faglige møteplasser

Det skal vi gjøre så godt som vi kan. For at NFT skal bli enda litt bedre og tiltrekke seg enda flere i åra som kommer. 
  Vi lover å jobbe hardt. Og vi skal gjøre det med et engasjement som er ekte og hjertevarmt.

  Slik Teddy ville likt det.