Lyser ut UEFA Spillerutvikling A-, UEFA A- og UEFA PRO-lisens – søk nå

Norges Fotballforbund kjører i gang med tre høyere trenerutdanningsløp på nyåret. Både UEFA PRO-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Spillerutvikling A-lisens lyses nå ut, med søknadsfrist 21. november.

HØYERE TRENERUTDANNING: NFF lyser ut tre høyere trenerutdanningsløp med oppstart i januar 2023. Søknadsfristen er 21. november. Foto: Ivar Thoresen

For alle de tre trenerutdanning planlegges en forfase i januar til mars 2023, som leder fram til en samtidig første samling 7. – 10. mars. 

Mer om de ulike utdanningene:

UEFA PRO-lisens

UEFA PRO-lisens er den høyeste trenerutdanningen i fotballen og retter seg mot rollen som hovedtrener i nasjonal og internasjonal toppfotball.

Gjennom utdanningen er målet å identifisere, forbedre og videreutvikle din egen, unike treneridentitet. I tillegg til å holde den opp mot internasjonal toppfotball. Du skal bli den beste utgaven av deg selv gjennom dette utdanningsløpet, og satt i stand til å virke på elitenivå i både nasjonal og internasjonal fotball.

Utdanningen går over 18 måneder. Det vil bli avholdt sju samlinger på hver 4-6 dager i tillegg til veilederbesøk og kollegabesøk og ulike oppgaver som skal besvares. Det bli gjennomført fire fremlegg hvor trenerne må vise forståelse og kunnskap over de ulike områdene «Min spillmodell», «Min ledelsesmodell», «Min metodologimodell» og «Min Trener-Id».  

Opptakskravene er UEFA A-lisens, pluss minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt A-lisens.
  Følgende opptakskriterier vektlegges:

 • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet.
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, herunder poengsum UEFA A-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

Det vil hentes inn referanser på alle søkere som er aktuelle for opptak.
  Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Det blir tatt ut 12-15 deltakere. Deltakeravgiften er kr 120 000,-, og søknadsfrist er 21. november.

UEFA A-lisens

UEFA A-lisens er det nest høyeste nivået i hovedtrenerutdanningen. Målgruppa er trenere som kommer til å prege lags- og spillerutvikling i norsk toppfotball i årene som kommer, og som sikter videre mot PRO-lisens og hovedtreneryrket innenfor nasjonal og internasjonal toppfotball.

Utdanningen søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt virke i toppfotballen.

Kurset er sentrert rundt hovedtrener-rollen, og krever at du har tilgang til å lede et lag gjennom hele kurset dersom du ikke fungerer i denne rollen til daglig. Du må også ha tilgang til å filme egne økter/seanser med lyd som et ledd i den digitale veiledningen gjennom kurset. Kurset foregår i hovedsak på norsk.

Kurset varer fra januar til desember (2023) og er programlagt med fire samlinger med tilhørende overlevering av læringsmateriell og arbeidsoppgaver både underveis og i mellomfasene. Besøk til og av andre deltagere ila mellomfasene må påregnes, og dekkes ikke av kursavgiften.

Opptakskravene er UEFA B-lisens, pluss minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt B-lisens.
  Følgende opptakskriterier vektlegges:

 • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, herunder poengsum UEFA B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring
 • I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

Det kan gjøres referanse-sjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak.
  Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Maksimalt deltakerantall er 40 trenere. Deltakeravgiften er kr 75 000,-, og søknadsfrist er 21. november.

UEFA spillerutvikler A-lisens

UEFA spillerutvikler A-lisens er det høyeste nivået i trenerutdanningen av spillerutviklere. Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap, forutsetninger og spesialkompetanse til å lede lærings-, utviklings- og prestasjonsprosesser for spillere i nasjonal og internasjonal toppfotball. 

Utdanningen er sentrert rundt rollen som spillerutvikler i alderssegmentet 12-21 år på gutte- og jentesiden og har hovedfokus på en helhetlig utvikling av spillere som har potensial og ambisjoner om å bli toppspillere.

Kurset søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt og bærekraftig virke i toppfotballen.

Kurset varer fra januar til desember (2023) og er programlagt med tre fellessamlinger og en studietur med tilhørende overlevering av læringsmateriell og arbeidsoppgaver både underveis i samlingene, i en forfase og i mellomfasene. Besøk til og av andre deltagere i mellomfasene må påregnes, og dekkes ikke av kursavgiften.

Opptakskravene er gyldig UEFA/ NFF* spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens, pluss minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt UEFA spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens. Det kreves også tilgang til et lag med en spillergruppe fra 12 år og oppover i trening og kamp gjennom hele utdanningen.

*søknad med NFF spillerutvikler B forutsetter aksept og mulighet til «onboarding» program i tidsrommet januar til mars 2023 for oppgradering til UEFA spillerutvikler B.

  Følgende opptakskriterier vektlegges:

 • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, herunder poengsum UEFA Spillerutvikler B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
 • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring
 • I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

Det kan gjøres referanse-sjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak.
  Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Maksimalt deltakerantall er 15 trenere. Deltakeravgiften er kr 75 000,-, og søknadsfrist er 21. november.