Buskerudmodellen – styrker samarbeidet om spiller- og trenerutvikling

NFF Buskerud ønsker å styrke samarbeidet rundt spiller- og trenerutvikling mellom klubb, krets og NFF sentralt, gjennom den nye Buskerudmodellen for 2022-2023. Og nå er alle toppklubbene med.

REVITALISERES: Buskerudmodellen revitaliseres og åpner spennende muligheter for spiller- og trenerutvikling i kretsen.

Mounir Hamoud er kretsansvarlig for spillerutvikling, og han er på NFF Buskeruds hjemmeside glad for at modellen nå er styrket og at alle toppklubbene på jente- og guttesiden er med. 
  – For kretsen er det viktig at vi er relevante for både toppklubbene på jente og guttesiden. Vinnerne i denne modellen er spillerne våre, forteller Mounir. 
  – Samkjøring av ressursene er vesentlig for at vi skal lykkes på en god måte. Vi skal både ivareta toppen og bredden, ved at vi får styrket samhandlingen mellom klubbene og kretsen.

Betydelig løft

Kompetansen og nivået på det sportslige arbeidet i flere av breddeklubbene (utviklingsklubbene) har løftet seg betydelig de siste årene. Vi ønsker å gi en stor anerkjennelse til disse klubbene fra kretsen sin side, og vi ser at det drives mye godt utviklingsarbeid i både Skiold, IL ROS, Stoppen og Hallingdal FK. Modellen gir resultater og vi ser at flere spillere fra Buskerud har fått muligheten på yngre landslag de siste årene, sier Hamoud.

Strømsgodset tilbake

Daglig leder Øivind Nilsen i NFF Buskerud er stolt over modellen som presenteres. 
  – Vi har hatt en bred prosess og fått innspill fra alle involverte satellittklubber og toppklubbene. Dette har bidratt til at modellen vi har landet nå oppleves som bra for alle, og ikke minst spillerne våre, sier Øivind.

Strømsgodset gikk ut av Buskerudmodellen i 2019, men er nå tilbake, og det gleder blant annet Arne Marcussen, utviklingssjef i Mjøndalen.
  – Mjøndalen har vært med helt fra starten i 2017 fordi vi ønsker å bidra til spiller og trenerutvikling i vår region. Modellen for det neste året har spissa seg noe, og denne sesongen skal vi samarbeide med SIF TF rundt toppgruppe og kretslagene.

– Strømsgodset TF gikk ut av modellen i 2019, fordi vi så at vi ikke hadde ressurser til å følge opp på en god måte. Det har vært en konstruktiv og god prosess fra NFF Buskerud sin side for å lande modellen med klubbene. Nå som modellen er justert, ser vi at vi kan bidra til kvalitet i øktene og god utvikling. Jeg tror vi når absolutt flere og at vi får satt inn flere ressurser totalt sett. Trenerutvikling er en viktig del av dette, og vi ønsker å bidra. Kvaliteten i gruppene blir nå mer jevnbyrdige, det vil heve kvaliteten på øktene. Den kvalitative ressursbruken blir bedre for oss, sier daglig leder Magne Nilsen i Strømsgodset til NFF Buskerud.

Like muligheter

NFF Buskerud jobber samtidig for å forlenge en langsiktig samarbeidsavtale med Hønefoss BK om spiller-, trener- og klubbutviklingstiltak på jentesiden. 
  – Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med Hønefoss BK som toppklubben på jentesiden. Samtidig er vi glade for at tilbudet til jentene nå blir styrket i Nedre Buskerud ved at Strømsgodset TF nå satser på flere utviklingstiltak på jentesiden. Like muligheter for jenter og gutter er viktig i hele vår langstrakte krets, sier Øivind Nilsen.