Søk på UEFA Youth B-utdanning

NFF lyser nå ut UEFA Youth B-utdanning – et trenerkurs for deg som vil spesialisere deg enda mer på ungdomsfotball og spillerutvikling. Søknadsfrist er 31. oktober.

OVER HELE LANDET: NFF skal i løpet av de to neste åra gjennomføre UEFA Youth B-utdanning over hele landet, gjennom fem regionale kurs. Foto: Ivar Thoresen

Utdanningen er beregnet på trenere i ungdomsfotballen, som er spillerutviklere, hovedtrenere og assistenter. 
  Formålet med utdanningen er å gi deltakerne en god forståelse for hvordan utvikle og veilede unge spillere som er på vei inn i og/eller i puberteten. 
  Når man har fullført utdanningen skal han/hun kunne demonstrere kompetanse innen spillerutvikling, aldersrelatert trening, og treningsprosessen.

Fem regioner

UEFA Youth B-utdanningen planlegges gjennomført gjennom fem regionale kurs i perioden fra desember 2022, 2023 og 2024 etter følgende plan:

  • Region 1 (Finnmark, Hålogaland, Troms og Nordland). Gjennomføres i 2024.
  • Region 2 (Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal). Oppstart mars 2023.
  • Region 3 (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland). Oppstart januar 2023.
  • Region 4 (Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud). Oppstart januar 2023.
  • Region 5 (Oslo, Akershus, Indre Østland og Østfold). Oppstart desember 2022.10.17

Utdanning er i samme størrelsesorden som ordinær UEFA B-lisens, med ca. 130 timer, fordelt på tre fellessamlinger og mellomfasearbeid/hjemmeoppgaver.

Krever UEFA B-lisens

Opptakskravene på UEFA Youth B-lisens er:

  • Gyldig UEFA B-lisens
  • Du må ha praktisert minimum ett år etter fullført UEFA B-utdanning.
  • Du må ha tilgang til tre spillere i ungdomsalder gjennom hele utdanningen. Dette bør være de samme tre spillerne gjennom hele utdanningen.

Videre vil trenerfaring og arbeidserfaring i rett alderssegment telle med i vurderingen av den enkelte kandidat.

Deltakeravgiften er stipulert til ca. Kr 25 000,-. Søknadsfrist er 31. oktober.