Norsk Fotballtrenerforening søker Administrativ leder

Norsk Fotballtrenerforening er i vekst, og vi søker en administrativ leder i 100% stilling som kan gå inn i et operativt team med daglig leder Teddy Moen.

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) ble etablert i september 1986 for å styrke stillingsvernet og respekten for fotballtrenere i Norge. Noen av landets fremste fotballtrenere stod bak initiativet etter at tanken om en interesseforening var modnet gjennom et planarbeid i regi av NFF. 

NFT, stiftet 9. november 1986, skal arbeide for å:

1.  Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
2. Sikre at fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.
3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.
4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger.

NFT er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Foreningen skal organisere og være den kollektive stemmen for fotballtrenere samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. 

Trenerforeningen er i vekst, og vi søker en administrativ leder i 100% stilling som kan gå inn i et operativt team med daglig leder Teddy Moen. Daglig leder vil etter denne ansettelsen innta en mer strategisk rolle i arbeidet med å videreutvikle foreningen for fremtiden, samt styrke arbeidet med trenerens stillingsvern og respekten for trenerrollen i norsk fotball. I tillegg arbeide med forretningsutvikling. 

Administrativ leder vil ha mye av ansvaret for den daglige driften av NFT og overta en rekke av de oppgavene som daglig leder har per dags dato. 
  Stillingen er en kombinert administrativ og fagutvikler-stilling, og arbeidstiden vil fordele seg mellom normal kontortid, arrangementsgjennomføring, og besøk til ulike fotballmiljøer i inn- og utland.
  Stillingen rapporterer til daglig leder og er en fast stilling. Administrativ leder må være tilgjengelig for andre oppgaver i foreningen etter behov.
  Det må påregnes en god del tilstedeværelse på NFTs kontor i Kristiansand. NFT legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Den daglige driften av foreningen, inkludert regnskaps- og budsjettansvar
 • Følge opp nåværende og nye medlemmer
 • Rekruttere nye medlemmer (individuelt og klubb)
 • Utvikle medlemssystemet (og innkreving av kontingent)
 • Medansvar for Cupfinaleseminaret og andre tiltak i regi NFT
 • Vedlikeholde og utvikle nye tiltak som både skaper faglig utvikling og gir positiv økonomisk effekt
 • Jobbe tett sammen med øvrige personer i NFT
 • Bidra til at NFT har en sterk og tydelig posisjon i norsk fotball

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til norsk fotball
 • God forståelse for fotballbransjen generelt og trenerrollen spesielt
 • Har et bredt nettverk i norsk fotball 
 • Formell utdanning innen administrasjon og organisasjon vil være en fordel
 • Minimum UEFA B-lisens (formell idrettslig utdanning er en fordel)
 • Må ha erfaring som fotballtrener
 • Gode engelskferdigheter skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til Microsoft Office-systemer og andre relevante IT-verktøy er nødvendig
 • Erfaring med og forståelse av regnskap og budsjettering
 • God med sosiale medier (facebook, twitter, instagram)
 • Svært god i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger
 • Serviceinnstilt
 • Selvgående, strukturert og god til å organisere
 • Evne til å lede, motivere og bygge gode team
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet (veksle mellom ulike oppgaver og forutsetninger)
 • Gode samarbeidsevner
 • God og tydelig kommunikator
 • Trygg og god til å snakke foran store forsamlinger
 • I tillegg må du være en som identifiserer deg med verdiene til NFT

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Forsikrings- og pensjonsordning
 • Kontor (deles med daglig leder)
 • Utstyrsavtale
 • Tilrettelagt for trening
 • Anledning til å være deltaker i et bredt og aktivt fagmiljø
 • Du får møte mange spennende personer
 • En fleksibel arbeidsplass
 • Muligheten for å være trener på fritiden
 • Du får muligheten til å bidra til å utvikle en sterk og viktig aktør i norsk fotball

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du er engasjert i fotball og hvorfor du ønsker å jobbe i Norsk Fotballtrenerforening. 

Søknad sendes til Teddy Moen på teddy.moen@fotballtreneren.no

Søknadsfrist: 20.april 2022

Ønsket oppstart er 1. august 2022.

Aktuelle søkere for jobben vil bli kontaktet og eventuelt bli innkalt til intervju. Ett eller flere praktiske caser vil være en del av ansettelsesprosessen, i tillegg til dialog med eentuelle referanser.