SENTRALE: NFTs Teddy Moen og NFFs Nils Lexerød var begge sentrale da alle planer måtte kastes om på grunn av nye korona-restriksjoner. Det ordinære seminaret måtte avlyses, etterutdanningsseminaret ble gjort digitalt. Foto: Ivar Thoresen

Cupfinaleseminaret 2021 – Ikke helt som planlagt, men likevel godkjent

Cupfinaleseminaret 2021 ble ikke helt som planlagt. Da det kom nye korona-restriksjoner fra regjeringen mens etterutdanningsseminaret allerede var i gang – og bare timer før det ordinære Cupfinaleseminaret skulle starte – fikk vi store utfordringer.

– Beklageligvis var det ingen annen utvei enn å avlyse det ordinære Cupfinaleseminaret, men takket være iherdig innsats fra mange både i NFT og NFF, klarte vi å få fullført etterutdanningsseminaret gjennom et digitalt program på dag to, sier NFTs daglige leder Teddy Moen.

Refusjon til alle

Avlysningen har naturlig nok også medført mye merarbeid for Moen og NFT-staben i etterkant med oppfølging av både leverandører, bidragsytere og deltakere. Alle de rundt 450 påmeldte deltakerne får refundert påmeldingsavgiften fullt ut, og bare arbeidet med å følge opp dette er en stor jobb.
  For NFT har dette selvsagt også en økonomisk side, ved et bortfall på mer enn en million kroner.
  – Vi håper å få refundert mye av dette gjennom kompensasjonsordningen fra regjerningen. En slik søknad vil gå på nyåret, når vi etter hvert har på plass fullstendig oversikt og får gjort endelig avtaler med sentrale leverandører av varer og tjenester til seminaret, forteller Teddy Moen.

Vanskelige valg

Etter at Cupfinaleseminaret i fjor måtte korona-avlyses, tydet alt på at vi kunne være tilbake for fullt denne gangen. Med rundt 700 fotballtrenere påmeldt, ble seminaret fulltegnet flere uker før oppstart og alt så veldig bra ut.
  – Riktignok ga regjeringens pressekonferanse tre dager (mandagen) før oppstart torsdag 2. desember noen anbefalinger om smittevern som vi tok inn over oss i planleggingen. Men da det ble tillyst ny pressekonferanse samme ettermiddag som etterutdanningen startet, torsdag 2. desember, ante vi at nye retningslinjer kunne bli innført.
  – Likevel var det overraskende at det kom nye retningslinjer som skulle gjelde allerede fra midnatt, noen timer etter pressekonferansen. Noe slikt har vi ikke sett under pandemien, og det utfordret oss til å handle umiddelbart, sier Moen og fortsetter:
  – Skulle vi fortsette? Skulle vi avlyse? Skulle vi gjøre begge deler?

I mål med etterutdanningen

Styret og administrasjonen i NFT ble umiddelbaret samlet, sammen med representanter fra NFF og fra Meet Ullevaal (hovedleverandør) for å drøfte situasjonen.
  – Vi landet på en løsning hvor vi ønsket å fullføre etterutdanningen for cirka 250 trenere med de høyeste trenerlisensene, ettersom de allerede var på plass og hadde gjennomført en av tre dager. Vi fikk i løpet av noen hektiske kveldstimer rigget en løsning med et digitalt program over nærmere 12 timer neste dag. På den måten nådde vi de påkrevde 20 timene som NFF og UEFA krever for å få fornyet trenerlisensen for tre nye år.
  Dette var spesielt viktig fordi over 140 trenere hadde en lisens med utløpsdato 31. desember i år, og mange av dem er avhengig av gyldig lisens for å stå i sine jobber.

– Fantastisk

– Gitt de rådende forholdene, så var det fantastisk at vi lyktes med dette, understreker Teddy Moen.
  – Mange skal ha takk for den innsatsen som ble lagt ned torsdag kveld og natt til fredag for å sy sammen programmet og den tekniske løsningen. Et digitalt tilbud som nærmere 97% av de påmeldte trenerne fulgte fredagen. Og den krisen som oppsto under dag 1 på årets seminar kunne ha vært svært annerledes om vi ikke hadde hatt ledere og gode folk i alle ledd – som var klar, forberedt og hadde gjennomføringskraft da situasjonen krevde det. Jeg vil benytte anledningen til å takke NFF og Meet Ullevaal for deres støtte og bidrag til NFT under denne svært krevende situasjonen, fortsetter han.
  Moen mener det er all grunn til å være stolte over den organisasjonen som er bygd opp rundt Cupfinaleseminaret, og det flotte båndet som går mellom partnerne – hvis ambisjon er å være der og stå på for trenerstanden i norsk fotball.

Sterkt tilbake 

– Cupfinaleseminaret er en fantastisk møteplass og en stor institusjon i norsk fotball. Å kunne samle 700 fotballtrenere en helg når det ikke er Cupfinale, og samtidig full serierunde i Eliteserien, er ikke mindre enn imponerende. Det forteller alt om hvor ønsket møteplasser som dette er. Derfor var det naturlig at skuffelsen var stor da 450 trenere fikk beskjed kvelden før at det ikke var anledning til å komme til Ullevaal Stadion for ordinært seminar.
  – Derfor var det også viktig å meddele umiddelbart at alle ville få deltakeravgiften tilbake, påpeker Teddy Moen.
  Han lover også alle at vi skal komme sterkt tilbake neste år. Det 33. Cupfinaleseminaret vil gjennomføres 24.-26. november 2022 på Meet Ullevaal Stadion. Alle årets deltakere vil få en tidlig invitasjon til å melde seg på. 
  – I tillegg har vi planer om også å lage et to dagers fagseminar i Oslo i forbindelse med herrenes Cupfinale lørdag 30. april, avslutter Teddy Moen.