Cupfinaleseminaret 2021 må avlyses

Norsk Fotballtrenerforening har i samråd med Norges Fotballforbund og Meet Ullevaal i kveld besluttet å avlyse årets Cupfinaleseminar, som skulle starte i Oslo fredag formiddag. Samtidig er det besluttet at etterutdanningsløpet for trenerne med de høyeste trenerlisensene fullføres som digitalt seminar fredag.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i regjeringens nye tiltak i forbindelse med korona-situasjonen, som ble kunngjort på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.
  – Hensynet til folks helse kommer først, og er det aller viktigste. Vi ønsker ikke å bidra til økt smitterisiko ved å samle flere hundre fotballtrenere i Oslo denne helgen, slik situasjonen er i hovedstaden nå, og gitt de påbudene regjeringen kom med i dag, sier daglig leder Teddy Moen i NFT.

Etterutdanningen fullføres digitalt

Cupfinaleseminaret startet med etterutdanning for trenerne med de høyeste trenerlisensene torsdag. Etterutdanningen skulle etter planen fortsette fredag morgen og så bli en del av det ordinære Cupfinaleseminaret resten av dagen og lørdag.

  Det er nå besluttet at etterutdanningen fortsetter på fredag, men da som et digitalt seminar, der deltakerne får strømmet et arbeidet og skreddersydd program gjennom dagen, med tanke på å få påkrevd antall timer etterutdanning for å beholde sine trenerlisenser.
  – Det er en logisk konsekvens av avlysningen av ordinært seminar, at vi fullfører etterutdanningen som et digitalt opplegg. Smittevern og hensynet til deltakernes helserisiko kommer først, sier Moen.

PS! Det vil i løpet av kvelden kommer nærmere informasjon til deltakerne på etterutdanningen om fredagens program, og hvordan dette praktisk løses.

Påmeldingsavgift refunderes

Teddy Moen opplyser også at alle som har meldt seg på det ordinære Cupfinaleseminaret vil få innbetalt deltakeravgift refundert.
  – Dette vil vi sørge for å iverksette så snart som mulig, sier Moen.
  – Reisekostnader og hotell kan vi dessverre ikke refundere.

Strenge påbud

Regjeringen innførte torsdag ettermiddag strenge regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt. Det er disse tiltakene som gjør at NFT velger å avlyse Cupfinaleseminaret: 

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

– Vi er de første til å beklage at vi måtte gå til dette skrittet, og at avlysningen skjer så tett opp til seminaret. Men, igjen, hensynet til folks sikkerhet og helse går foran alt. Det ansvaret ønsker vi å vise at vi tar, understreker Teddy Moen.