NFFs Spillerutvikler B-kurs blir UEFA Youth B

NFFs Spillerutvikler B-kurs har blitt gjennomgått, evaluert og justert for å gi et enda større kompetanseløft. I 2022 starter Norges Fotballforbund arbeidet med UEFA, for å gjøre kurset til et UEFA-lisensiert kurs. De som deltar på dette kurset i 2022 vil få omgjort NFF Spillerutvikler B til UEFA Youth B, da innholdet i kurset vil møte UEFAs krav til innhold.

OPPGRADERT: NFFs spillerutvikler B-kurs oppgraderes og godkjennes som UEFA Youth B. Foto: Ivar Thoresen

Kurset er beregnet på trenere i ungdomsfotballen, som er spillerutviklere, hovedtrenere og assistenter. Nå lyses det ut et kurs med 24 plasser på Østlandet, fordelt med seks plasser hver til kretsene Akershus, Oslo, Indre Østland og Østfold.
  Påmeldingsfristen er 1. desember og oppstart planlagt i uke 3.

Tre hovedområder

Det nye kurset er et omfattende kurs på rundt 130 timer, det vil si omtrent samme omfang som et ordinært UEFA B-lisens kurs.
  Kurset skal gi deltakeren en god forståelse for hvordan man kan utvikle og coache unge spillere, som er på vei inn i, som er i puberteten og som går fra grasrotnivå og inn i «satsningsgrupper» og oppover. De tre hovedområder for kurset er:

 • Relasjonskompetanse
  • Et stort fokus på relasjoner mellom trener – spiller, trener – foresatte, og trener i team.
  • Hvordan skape relasjoner, bygge tillit, kommunisere med spillere, foresatte og innad i et trenerteam?
 • Spillerutvikleren
  • Et stort fokus på å bryte ned spillet, lage funksjonelle treningsøkter relatert til rolle, der man lager treningsøkter med ulik grad av kompleksitet.
  • Hvordan jobbe med 1-1 coaching, smågruppetrening, og i spill.
 • Aldersrelatert trening
  • Fysisk trening, vekst og modning knyttet til alderssegmentet 12 – 17 år.

Tre fellessamlinger

Kurset gjennomføres over en periode på sju til ni måneder, med oppstart i slutten av januar og avslutning i oktober 2022.
 Det blir en kombinasjon av fellessamlinger (3 stk.), digitale gruppesamlinger og klubbesøk.

For å være aktuell for dette kurset må søkeren oppfylle følgende krav:

 • Gyldig UEFA B-lisens
 • Han/hun må ha praktisert i minimum ett år etter fullført UEFA B-utdanning.
 • Må ha tilgang til tre spillere i ungdomsalder gjennom hele kurset. NB! Dette må være de samme tre spillerne gjennom hele kurset.

Videre vil trenerfaring og arbeidserfaring i rett alderssegment telle med i vurderingen av den enkelte kandidat.

Kursavgiften er stipulert til kr 24 500,-. Avgiften inkluderer overnatting og mat under fellessamlingene. Reise må ordes av den enkelte og er ikke inkludert.
  KA Trenerutvikler i den enkelte fotballkrets kan også bistå med utfyllende informasjon.