Unikt forskningsarbeid fra Geir Jordet publisert

Etter tre og et halvt års arbeid ble artikkelen fra det Geir Jordet selv betegner som sitt største forskningsprosjekt så langt, publisert i forrige uke.

HEAT MAP: Geir Jordet (innfelt) har publisert et stort forskningsprosjekt om persepsjon og viktigheten av å orientere seg før man mottar ballen. Dette er et heatmap som viser plassering på banen og skannefrekvens. Angrepsretningen er fra venstre til høyre (stiplet pil). Farger på et gitt sted (x, y,) viser median søkefrekvens beregnet fra en 12 × 8-m rute sentrert på det punktet.

Forskningsartikkelen Scanning, Contextual Factors, and Association With Performance in English Premier League Footballers: An Investigation Across a Season ble i forrige uke publisert på Frontiers in psychology – Movement Science and Sport psychology.

  Geir Jordet har I denne sammenhengen representert både Norges idrettshøgskole og Arsenal Psychology and Research Group i London. Fra NIH har han hatt med seg Karl Marius Aksum og Daniel Nordheim Pedersen. I tillegg har Anup Walvekar fra National University of Singapore, Arjav Trivedi fra Arsenal Performance and Research Team, Alan McCall fra Arsenal Performance and Research Team og School of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Andreas Ivarsson fra Arsenal Psychology and Research Group i London, Arsenal Performance and Research Team og Halmstad universitet, samt David Priestly fra Arsenal Psychology and Research Group i London og Arsenal Performance and Research Team, bidratt som medforfattere.
  – Dette har vært et helt rått teamwork! Takk til mine fantastiske medforfattere og alle andre som har bidratt på uvurderlig vis – inkludert studentene som har lagt ned tusenvis av timer med manuell videokoding, samt en person som var sentral og viktig i studiens første fase, men som ønsker å forbli anonym, skriver Geir Jordet om arbeidet på sin Facebookside.

Tre og et halvt år

– I forrige uke ble artikkelen fra mitt kanskje største forskningsprosjekt så langt publisert. Det tok 3 og et halvt år fra de første samtalene med psykologiavdelingen på treningsanlegget til Arsenal FC i London, via Karl Marius Aksum og Daniel Nordheim Pedersen sin filming av hver eneste hjemmekamp på Emirates stadion i 2017-2018-sesongen med 3 separate 4K kamera, til vi endelig fikk artikkelen i mål, skriver Jordet om arbeidet og forteller på Facebook litt med om prosjektet.

Nesten 10 000 involveringer

– Basert på ekstremt statistisk sofistikerte analyser av 27 Arsenal-spilleres nesten 10 000 involveringer med ball finner vi at når de hyppig orienterer seg i sine omgivelser FØR de mottar ballen øker de signifikant sannsynligheten med å treffe på sine pasninger ETTER at de har fått ball. I tillegg ser vi hvordan spillerens orienteringsfrekvens systematisk varierer med posisjon og hvor de er på banen.

Wenger om prosjektet

– Disse analysene åpner et vindu til å indirekte si noe om toppfotballspilleres oppfatninger, tanker og intensjoner undervegs i en kamp. Det blir med dette klart at fotball ikke bare er en kamp mellom de sterkeste og raskeste beina, men en kamp om informasjon mellom de sterkeste og raskeste hodene, skriver Jordet.
  Daværende Arsenal-manager, Arsène Wenger, var personlig involvert i prosjektet.