14. juli 2018

Går det an å måle ballfølelse?

Verdens beste fotballspillere har i snart en måned har vist hva de kan i fotball-VM, og i en vrimmel av…
Les mer
27. juli 2017

Hva er mest effektivt smålagsspill?

2 mot 2, 3 mot 3 eller kanskje 5 mot 5.  Nå foreligger forskning om hva som er mest effektivt…
Les mer
20. mai 2017

Sammendrag av Jim Collins´ bøker

Mye av den faglige virksomheten i Norsk Toppfotballsenter er inspirert av og bygger på forskning og erfaringer som er tilkjennegitt…
Les mer