Fire stjerner til Brann og RBK i reklassifisering

Åtte toppklubber har benyttet seg av muligheten til en reklassifisering i Akademiklassifiseringen, for å forbedre utviklingsarbeidet sitt og ta klubbens akademi til et nytt stjernenivå. Både Brann og Rosenborg belønnes med fire stjerner.

REKLASSIFISERING: Åtte klubber har benyttet seg av muligheten til reklassifisering etter Akademiklassifiseringsen 2022.

I etterkant av forrige Akademiklassifisering (2022) ble det vedtatt og besluttet at klassifiserings-syklusen skulle endres fra to til tre år. På grunn av denne endringen fikk samtlige AK-klubber muligheten til en reklassifisering i år. 
  Åtte klubber har benyttet seg av muligheten. Foruten Brann og Rosenborg, har Bryne, Fredrikstad, KFUM, Mjøndalen, Sandefjord og Åsane jobbet systematisk og målrettet siden 1. januar for nå sine ambisjoner.

Modellen som brukes i Akademiklassifiseringen 2022, samt Pre/Re-klassifiseringen 2024, er bygd opp rundt 11 sentrale dyktighetsområder. Disse har til sammen 214 underliggende kriterier.
  Modellen er utarbeidet i samspill med klubbene og revidert etter klassifiseringen i 2017 og 2019.For nærmere informasjon om prosessen med utarbeidelsen av modellen, kan man se i den nasjonale Akademiklassifiseringsrapporten fra 2022.

Områdene i modellen er vektet i forhold til hverandre. Spesielt viktige områder er identifisert og gitt høyere verdi. Disse områdene (1, 4, og 11) kalles terskelområder (TO), og her er det noen absolutte krav som må innfris på hvert stjernenivå.

I tillegg må klubbene nå en poengsum, generert fra de øvrige områdene i modellen. Det vil være mulig å oppnå maksimalt 185 poeng i klassifiseringen. 145 poeng fra de oransje poengområdene og 40 poeng fra produktivitet.

For å kunne oppnå et stjernenivå må klubben dermed oppfylle både de aktuelle terskelkravene og poenggrensen for det aktuelle stjernenivået.