Hvordan få flere kvinnelige trenere i Landslagsskolen?

Å øke andelen jenter og kvinner i fotballen generelt, og å rekruttere å utdanne flere kvinnelige trenere spesielt, er ett av NFFs hovedmål. Sondre Skrede, KA Spillerutvikling i NFF Sunnmøre, gjør seg noen gode betraktninger rundt hvordan vi kan oppnå dette.

RESSURS: Kvinnelige trenere er en ressurs vi må utnytte bedre. Sondre Skrede, KA Spillerutvikling i NFF Sunnmøre, gjør seg noen gode betraktninger rundt hvordan vi kan oppnå dette. Foto: Thomas Brekke Sæteren/NFF

På tiim.no skriver Skrede:
  – Jeg mener at vi bør alle strekke oss etter å prøve å få rekruttert flere kvinner som trenere for spesielt jenter, men for all del, også på guttesiden. Det sitter mange kvinner i fotballnorge med stor og flott kompetanse som vi ikke bruker.