Hver sjette spiller i Toppserien har opplevd upassende oppførsel fra trenere eller støtteapparat

En undersøkelse NRK har gjennomført viser at hver sjette spiller i Toppserien har opplevd upassende oppførsel fra trenere eller støtteapparat. Det handler om alt fra slengbemerkninger til uønsket fysisk kontakt.

UNDERSØKELSE: Hver sjette spiller i Toppserien har opplevd upassende oppførsel fra trenere eller støtteapparat, viser en ny undersøkelse fra NRK: Illustrasjonsfoto: NTB

NRKs spørreundersøkelse ble sendt ut til 219 spillere fordelt på alle ti lagene i Toppserien. 117 spillere (54%) svarte på undersøkelsen.
  17 prosent, cirka hver sjette spiller, oppgir at de har opplevde upassende oppførsel i fotballsammenheng. Upassende oppførsel defineres som alt fra gråsoner til seksuell trakassering og overgrep. Halvparten sier det skjedde i løpet av det siste året.
  12 spillere svarer at de har opplevd uønsket fysisk kontakt (for eksempel klyping, klemming, kyssing) mot sin vilje. 15 spillere sier de har fått seksuelle hentydninger (som slengbemerkninger, meldinger, fleip, erting) om kropp, utseende, seksuell orientering eller lignende.
  Nesten alle oppgir at det er treneren eller andre i støtteapparatet som står for den upassende oppførselen.
   

Mørketall

Landslags- og LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand sier til NRK at hun tror tallen kan være enda høyere i virkeligheten.
  – Jeg tror dessverre mange kvinner og jenter, både i fotballen og utenfor, har opplevd en eller annen form for det, sier Fiskerstrand til NRK.

En spiller skriver i undersøkelsen:
  «Jeg har ikke opplevd noe knyttet til seksuelle overgrep/gråsoner, men har hatt ukomfortable «samtaler» om privatliv og kjærlighetsliv og vet om mange andre som også har det. Eksempler på dette kan være at trener vet mer om ny partner og kjærlighetsliv før jeg har sagt det til venner og familie. Eller at trener spør om legning og hvordan det er å være to jenter i et forhold etc.».

Subjektiv opplevelse

– Vi ser at det hierarkiske systemet, eller et maktforhold mellom for eksempel en trener og utøver, er en risikosituasjon. Også det å være alene med en trener kan ha økt risiko. I en idrettssammenheng er det jo gjerne sånn at en utøver er veldig dedikert og har lyst til å bli bedre i idretten sin, har lyst til å prestere og gjerne ser opp til treneren sin. Utøveren har lyst til å gjøre alt det treneren sier, og da eventuelt også kunne akseptere å gå utover sine grenser, sier forske Nina Sølvberg ved Norges idrettshøgskole til NRK.

Hun understreker at det er den subjektive opplevelsen av å få uønsket oppmerksomhet som er definisjonen på seksuell trakassering.
  – Så det spiller egentlig ikke noen rolle hva intensjonen til en gjerningsperson er, så lenge offeret opplever det som ubehagelig og uønsket, sier Sølvberg.

Nulltoleranse

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner understreker at det må være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet i fotballen, og at undersøkelsen viser at det fortsatt er viktig å ha temaet på agendaen.
  – Det er viktig at klubbledere har det på agendaen i ansettelsessprossen. Temaet bør være del av en rekrutteringssamtale. Det er ikke farlig å snakke om det, det er ikke det samme som å mistenkeliggjøre noen, sier hun til NRK og legger til:
  – Vi har funnet oss i for mye altfor lenge. Selv om det har vært ubehagelig, har vi feid det vekk. Det er viktig at vi ikke gjør det lenger.

NRKs undersøkelse:

  • Spørreundersøkelsen er sendt ut til 219 spillere i Toppserien (alle ti lag).
  • 117 spillere i Toppserien har svart. Det er en svarprosent på 54.
  • Undersøkelsen er anonym.

I kartleggingen ble begrepene definert slik:

  • Upassende oppførsel: alt fra gråsoner til seksuell trakassering og overgrep.
  • Gråsoner: upassende oppførsel og kommunikasjon av seksuell karakter.
  • Seksuell trakassering: uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Overgrep: å bli presset til seksuelle handlinger mot din vilje.

Ett av spørsmålene: Har du som fotballspiller opplevd upassende oppførsel fra én eller flere personer i fotballsammenheng?

  • Ja: 17,3 prosent.
  • Usikker: 8,5 prosent.
  • Nei: 76,1 prosent.