Nå kan du søke på UEFA Keepertrener A-lisens

Norges Fotballforbund lyser nå ut en ny runde med utdanning for trenere som ønsker å ta den høyeste keepertrenerutdannelsen – UEFA Keepertrener A-lisens. Søknadsfristen er 20. august.

KEEPERTRENER A: NFF lyser nå ut UEFA Keepertrener A-lisens utdanning. Foto: Ivar Thoresen

Målgruppa for kurset er keepertrenere som har ambisjoner om og potensial til å jobbe som keepertrenere i norsk eller internasjonal toppfotball. UEFA KT A-lisens er det høyeste nivået på keepertrenerstigen.
  Det er maksimalt plass til 16 deltakere på utdanningen, og uttak gjøres av NFF sentralt innen 15. september.

Mer enn ett år

UEFA Keepertrener A-lisens består av fire fellessamlinger. I tillegg kommer arbeid i egen klubb over en periode på ett år (én sesong).

Utdanningen starter med at det i løpet av høsten 2023 vil det bli avholdt to-tre Teams-møter  i tillegg til oppstart av arbeid i egen klubb. 
  Første fellessamling avholdes i januar, etter førkursarbeid i oktober/november/desember, og påfølgende fellessamlinger gjennom året, i april, i august og november. 
  Mellom fellessamlingene gjennomføres klubbesøk i grupper på fire deltakere med veileder, der alle deltar på alle fire besøkene. Det føres loggbok underveis i kurset der førkursoppgaver, arbeid på fellessamlingene, arbeid i egen klubb og alt fra klubbesøkene skal med. 
  Hver gruppe har en egen veileder som følger opp deltakerne gjennom hele utdanningsløpet. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen i egen klubb i tillegg til en teoretisk presentasjon av loggbok på siste fellessamling.
  Alle fellessamlingene vil i utgangspunktet foregå på Hamar.

Opptakskrav

For å bli tatt ut til UEFA Keepertrener A-lisens gjelder følgende opptakskrav:

 • Inneha gyldig UEFA B-lisens.
 • Inneha gyldig UEFA Keepertrener B-lisens med minimum «Bra» som vurdering.
 • Være keepertrener for et lag på tilfredsstillende nivå (utviklingsgruppe 16 år + som minimum).

Prioritering av søkere

Følgende kriterier legges til grunn når søkere skal prioriteres:

 • Trenererfaring, herunder nivå og varighet.
 • Nåværende rolle og nivå
 • Trenerutdanning, herunder poeng/vurdering UEFA B og UEFA KT B, universitet/høgskole, internasjonal utdanning
 • Spillererfaring, herunder nivå og varighet
 • Annen fotballerfaring, nivå og varighet (leder, analytiker, hovedtrener, assistenttrener, fysisk trener, rekruttering osv.).
 • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

Det vil bli hentet inn referanser på alle søkere som er aktuelle for opptak.

Fritak og godkjenning

Hovedtrenere i Eliteserien og OBOS-ligaen (herrer) og Toppserien (kvinner) har krav på fri kampdagen (obligatorisk kamp). Utover dette gis ikke fritak fra fellessamlinger. Det forventes 100% oppmøte underveis i utdanningsløpet.

Alle deler av utdanningen må bli vurdert til bestått, og vurderingen gjøres slik:

 • Ikke bestått (under 15 poeng)
 • Akseptabelt (15-19 poeng)
 • Bra (20-24 poeng)
 • Meget bra (25-30 poeng)

Prisen for utdanningen vil samlet være ca. 85 000,- kroner. I dette beløpet er alt inkludert, bortsett fra transport til fellessamlinger klubbesøk hos andre deltakere. og evt. opphold/overnatting tilknyttet klubbesøkene.