Ord til Teddy Moen

Teddy Moens død berører veldig mange i norsk fotball. Et bevis i seg selv på den unike posisjonen og respekten han hadde som den administrative lederen i Norsk Fotballtrenerforening gjennom 25 år. En av dem som minnes Teddy, er Per Joar Hansen. Les hans ord til Teddy her.

MINNES: Mange minnes generalsekretær Teddy Moen i NFT. Les Per Joar Hansens minneord. Foto: Ivar Thoresen
  • Av Per Joar Hansen
MINNEORD: Per Joar Hansen har skrevet dette minneordet om Teddy Moen. Foto Ivar Thoresen

Noen trenger en hel organisasjon i ryggen for å kunne forandre etablert praksis. Andre mennesker trenger kun seg selv og en klar visjon for å endre saker til det bedre.

Teddy Moen tilhørte den siste kategorien.

Han tok over Norsk Fotballtrenerforening i en 50% stilling med få aktive medlemmer. Teddy bygget den opp til en av Europas mest anerkjente trenerforeninger. I tillegg til seg selv i 100% stilling som generalsekretær, fikk han etter hvert også med seg Geir Åge Olsen, Ronny «Geson» Gunnarsson og Ivar Thoresen i fulle stillinger. Medlemstallet teller i dag ca. 3 000 medlemmer, noe som er fantastisk bra i en liten fotballnasjon som Norge. 

Teddy Moen var opptatt av at treneren skulle ha et stillingsvern. Dette greide han å få til gjennom en enorm tilstedeværelse og profesjonalisering av trenerkontrakter. Da jeg engang spurte Teddy om det var vanskelig å forhandle med klubbledere når trenere sto i fare for å få sparken, sa han bare: – Jobben er ganske enkel for meg. Det er verre for klubblederne som oftest ikke er klar over gjeldende regelverk. 

Videre jobbet han hardt for at norske trenere til enhver tid skulle være faglig oppdatert. Et eksempel på dette er cupfinaleseminaret. Gjennom sitt nettverk og engasjement er det ikke få internasjonale størrelser som han har klart og fått til Oslo, for å dele av sin erfaring og kunnskap.

Rosinen i pølsa var da han i fjor på mesterlig vis fikk Marcelo Bielsa til å komme. Dette viser hans enorme internasjonale nettverk, i tillegg til sitt pågangsmot og entusiasme. Under dette seminaret var han sterkt preget av sykdommen, men det var ikke snakk om å kaste inn håndduken for egen del. Teddy var også i sitt ess da han under åpningstalen sa: – Ryktet om min død, er sterkt overdrevet. Jeg er her.

I tillegg var han opptatt av at trenerne måtte lage seg møteplasser både i egen klubb og utenfor. Dette for å styrke det faglige samholdet og ikke minst sin faglige posisjon som trener. Trenerrollen under hans tid har utviklet seg til en profesjonell profesjon, der trenerne kan bære profesjonen med stolthet og verdighet.

Selv fikk jeg æren av å være med høsten 2022, på Håndverkeren Restaurant & Pub, der han var primus motor for å legge til rette for en trenerkveld en gang pr måned. Som vanlig var Teddy både konferansier, talkshow vert og jaget nye medlemmer under møtet. Det ble alltid god stemning når han inviterte til slike kvelder.

Teddy Moen var også meget klar på at Norsk Fotballtrenerforening skulle ta samfunnsansvar.  Dette fikk han til gjennom samarbeid med MYSA Kenya, som er en organisasjon i Mathare-slummen i Nairobi. Der var fokuset trenerutdanning og i tillegg skaffe til veie utstyr for å kunne spille fotball. På disse årene prosjektet har funnet sted, er det samlet inn over 10 millioner kroner.

Samtidig som han var en visjonær, var han også opptatt av det pragmatiske innen fotballen. Jeg vil anbefale alle trenere å høre Teddys medvirkning i podkastene om Start og Starts utvikling fra 1980-tallet og fram til i dag. Der er det enormt mye klokskap å hente. Videre var han også opptatt av at ikke toppfotballen tok alt for mye av den økonomiske kaken i framtiden. Han var veldig klar på at både 2. divisjonsklubbene og 3. divisjonsklubbene står i fare for å miste gode utviklingsmiljøer om ikke toppklubbene i områdene ser til å gjødsle det treet de selv er en del av. Dette er det vel verdt å lytte til for norske toppklubber.

Vi hadde planlagt en lunsj/middag i Lillesand, løpet av våren/sommeren. Han var veldig stolt av sitt opphav og sin egen klubb. Han ville vise meg hvor hans egen reise startet, og ikke minst litt mer historiefortelling om Sørlandet. Ikke visste jeg at Arendal var Norges største sjøfartsby og landets rikeste by, før Arendal-krakket i 1886. Det fikk jeg en forelesning om høsten 2022. Teddy Moen var ikke bare kunnskapsrik innen fotball. Han kunne så mye mer enn det.

Teddy gjorde et fantastisk stykke arbeid for norske trenere. Vi er deg evig takknemlig for den innsatsen du la ned. Vi som er igjen, skal etter beste evne prøve å bygge videre på det.

Vi glemmer aldri ditt lune vesen, din fagkunnskap, ditt pågangsmot, din entusiasme og din medmenneskelighet.

Hvil i fred, Teddy.