Henvendelser til Trenerforeningen

Med bakgrunn i helsesituasjonen til generalsekretær Teddy Moen, ber NFT om at henvendelser til Trenerforeningen i denne perioden rettes til andre.

Kontaktinformasjon:

• Trenersaker: Administrativ leder Geir Åge Olsen • Tlf.: 482 50 757 • geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

• Medlemskap, administrative og økonomiske spørsmål: Administrativ leder Geir Åge Olsen • Tlf.: 482 50 757 • geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

• Marked/PR, samarbeidspartnere/sponsor: PR-konsulent R. Geson Gunnarsson • Tlf.: 911 15 705 • e-post: geson@fotballtreneren.no

• Fotballtreneren, fotballtreneren.no og redaksjonelle spørsmål: Ivar Thoresen • Tlf.: 907 40 551 • e-post: ivar.thoresen@fotballtreneren.no