Scandsports ny NFT-partner

NFT har skrevet under en samarbeidsavtale med Scandsports.

AVTALE: NFTs Geson Gunnarsson og Scandsports Sjur Mørk etter at samarbeidsavtalen ble underskrevet. Foto: Privat

Scandsports leverer rådgivningstjenester som hjelper ledere og organisasjoner innen fotballen og idretten med å nå sine mål både sportslig og kommersielt.

– Scandsports har et stort skandinavisk nettverk innen fotball og idrett. Våre profiler er anerkjente både på forbunds- og klubbnivå for sin kompetanse innen fotballedelse og management. Vi jobber også tett opp mot næringslivet og ledere, og bringer idretten og virksomheter tettere sammen. Scandsports skaper med dette nye arenaer hvor idretten kan utfordres og vokse gjennom kompetansedeling, sier Sjur Mørk i Scandsports.