Spiller- og trenerutviklere på fagsamling i Italia

I forrige uke var NFFs trener- og spillerutviklere på fagsamling i Italia, samtidig som G15-landslaget deltok i turneringen «Torneo Delle Nazioni».

FAGSAMLING: Deltakerne på fagsamlingen for trener- og spillerutviklere i fotballkretsen til Italia. Foto: NFF

– Det overordnede målet med samlingen var å «samle laget». Dette er jo fagfolk som har ansvar for spiller og trenerutvikling i hver sin krets, og det er en åpenbar verdi i det å møtes og få tid sammen, sier Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i Norges Fotballforbund etter samlingen.

  – Denne gjengen er de viktigste premissleverandørene for å utvikle et stort antall mennesker i norsk barne- og ungdomsfotball. Seksjon spiller og trener, som jeg leder, har tre overordnede søyler som vi jobber ut fra:

  • Sport i klubb
  • Trenerutdanning
  • Landslagsskolen

– Felles for alle tre er at de ledes faglig av NFF sentralt, men effektueres av kretsene, fortsetter Grøttland.

Individet og roller

Det faglige hovedfokuset på samlingen var Individet og roller, med utgangspunkt i NFFs rollebeskrivelser, som står sentralt både i Landslagsskolen og NFF Spillerutvikling B-kurset.
  En gruppeoppgave på turen handlet derfor om nettopp dette, hvor deltakerne skulle ta utgangspunkt i rollebeskrivelse og definerte nøkkelsituasjoner,og gjøre en skriftlig vurdering av valgt spiller i samtlige nøkkelsituasjoner med utgangspunkt i den:

  • Individuelle dimensjonen
  • Relasjonelle dimensjonen
  • Strukturelle dimensjonen

I tillegg skulle det velges to nøkkelsituasjoner som valgt spiller bør prioritere i treningsarbeidet. Dette skulle dokumenteres med videoklipp og plan for en treningsøkt hvor man går fra lav til høy kompleksitet på de to nøkkelsituasjonene, og samtidig definere de viktigste læringsmomentene. 

Skarpe rollebeskriveler

– Målet med jobbinga på samlinga er å gjøre NFFs rollebeskrivelser så skarpe og gode og et utgangspunkt for jobbing på flere nivåer, sier Grøttland.
  – Spilleren selv bør ha den hengende på veggen samt at det er et utgangspunkt for når landslagsskolespillerne selv skal vurdere seg selv på video. Videre tar landslagsskoletrenerne utgangspunkt i de samme når de skal evaluere spillere og rapportere til klubb, der utvikling skjer. I tillegg er den et utgangspunkt for å individualisere coaching-momenter i fellestreninger, samt for å planlegge rolletrening.

Grasrot og hverdag

Han nevner også at i de fagspesifikke møtene som KA Trener og KA Spiller hadde hver for seg under samlinge, var det fokus på:

  • KA Trener: Forsterka satsning på grasrotkurset, samt uttak UEFA B-lisens.
  • KA Spiller: Erfaringsutveksling gjeldene hverdagsoppfølging av de største talentene.

Deltakerne

Disse deltok på turen: Ivan Myklebust, Tom Stenvold, Martin Sørensen, Joachim Midtsand, Geir Hansen, Anders Stadheim Anders Veibust, Magnus Johansson, Petter Johan Pettersen, Leif Otto Paulsen, Stig Haddal, Ardian Gashi, Irene Lunde, Harry Hansen, Anders Mortensholm, Tommy Olsen, Erland Johnsen, Niklas Nyland, Geir Midtsian, Bo Folke Gustavson, Esben Hansen, Arild Sundgot, Tor Arne Svartangen, Daniel Andreassen, Jan Tore Jåstad, Tor Erik Gjertsen, Eivind Sollie, Torkild Veraas, Håkon Grøttland, Thomas Brantsæter, Atle Roar Håland, Koorush Ansari, Iver Strandheim, Dan Eggen og Jan Peder Jalland.

EKSEMPEL: Eksempel på NFFs rollebeskrivelse og nøkkelsituasjoner, i dette tilfellet for midtstopper.