Husk NFTs årsmøte tirsdag 18. april

Husk det digitale årsmøtet i Norsk Fotballtrenerforening tirsdag 18. april. Fortsatt mulig å melde seg på, og her kan du lese og laste ned årsrapport og årsmøtedokumenter.

Som i fjor avholdes NFTs årsmøte digitalt. Datoen er tirsdag 18. april kl. 19:00 – 21:00. Årsmøtet ble først kunngjort i Fotballtreneren nr. 1/2023.

Sakliste:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Behandle styrets forslag til NFTs strategiplan for 2023-2025
 8. Fastsettelse av årskontingent
 9. Gjennomgang av foreningens budsjett
 10. Valg
 11. Utdeling av priser

PÅMELDING gjøres til administrativ leder Geir Åge Olsen i NFT pr. e-post – geir.aage.olsen@fotballtreneren.no – senest mandag 17. april.
Årsmøtet er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT. Alle påmeldte medlemmer får tilsendt møtelink på e-post.

 • Last ned årsrapporten og hele årsmøtedokumentet her: