Rosenborg-samarbeid med NTNU

Salmar akademiet til Rosenborg har de siste to årene samarbeidet med forskningsgruppen Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU).

FORNØYDE: Både NTNU, ved Stig Arve Sæther og Rosenborgs Christer Basma, er fornøyde med samarbeidet mellom de to. Foto: Privat
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2023

Samarbeidet har omhandlet bachelor- og masteroppgaver for studenter i idrettsvitenskap og idrettsfag. Både spillere og trenere har vært forskningsobjekter i samarbeidet hvor tema som belastningsregulering, søvn, foreldrerollen, smertekultur, stress, treningsinnhold og trener-utøver relasjonen har blitt undersøkt. Hensikten med samarbeidet har vært å utvikle kunnskap om spiller og trenerutvikling. 

Helhetlig forståelse

Stig Arve Sæther som er leder for forskningsgruppen synes samarbeidet har fungert strålende for deres studenter som får muligheten til å ta del i problemstillinger som både spillere og trenere føler på og synes er utfordrende. 
  I et spillerutviklingsperspektiv påpeker Sæther at det er viktig med en helhetlig forståelse av spillernes utvikling for å legge til rette for spillere som er i en utfordrende situasjon.
  – Spillerutvikling handler mye om relasjonen mellom trenerne og spillerne, i tillegg til viktige aktører rundt spillerne som foreldre, skole og venner. Det er derfor alltid viktig å vite mer om spesielt spillernes, men også trenernes opplevelse av utviklingsmiljøets muligheter og barrierer. Og ikke minst spillerutviklingsprosessens mange faser. 

Nyttig samarbeid

Christer Basma, som er leder for Salmar akademiet i RBK, er meget fornøyd med denne samhandlingen. 
  – Vi får mulighet til å sette søkelyset på problemstillinger som vi ikke har kapasitet til i hverdagen. Det å slippe til unge inspirerende studenter på ulike tematikker som vi daglig jobber med beriker livet på Brakka. Vi driver i en bransje som hele tiden er i utvikling og hvor vi aldri kan sovne på post, sier Christer Basma. 
  Han er også tydelig på at dette samarbeidet må videreutvikles. 
  – Vi må jo etter hvert stoppe at alle drar til Oslo og Idrettshøgskolen for å bli trenere. Jeg håper på sikt at Trondheim kan bli en utviklingsarena hvor en kan ta all skolering her i Trondheim. Vi og våre klubber i Trøndelag trenger hele tiden påfyll av dyktige og dedikerte personer som vil bli trenere. Vi har momentum, nå gjelder det bare å jobbe knallhardt videre. Trøndelag skal igjen stå øverst, sier han mens han blunker med øyet.