RBK og NFF Trøndelag sammen om Godfottreneren

Rosenborg og NFF Trøndelag går nå sammen om utviklingsprogrammet Godfottreneren for trenere med ambisjoner i trøndersk fotball.

SPENNENDE SAMARBEID: Rosenborg og NFF Trøndelag samarbeider om trenerutviklingsprogrammet Godfottreneren. Foto/illustrasjon: rbk.no

– Godfottreneren sin ambisjon er å inspirere og utvikle trenere som har ambisjoner som trener i toppfotballen. Utviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Rosenborg Ballklub og NFF Trøndelag, som skal være et supplement til NFF sine trenerutdanninger og vil rette fokus mot på toppfotballkonteksten tett på toppklubbene i Trøndelag, skriver Rosenborg på sin hjemmeside
  Kvinnelige trenere oppfordres spesielt til å søke om å delta i prosjektet.

Åtte deltakere

Kurset legger vekt på høy kvalitet og en spisset tilnærming. Derfor er det lagt opp til maks åtte deltakere pr. år.

Opptakskravene for å delta i Godfottreneren er:

  • Du har en trenerrolle i, eller naturlig tilknytting til, trøndersk fotball
  • UEFA B-lisens eller høyere
  • Trenererfaring
  • Har ambisjoner om å kunne jobbe i fotballen på del- eller heltid

Et snaut år

Utviklingsprogrammet Godfottreneren går gjennom et snaut år – med oppstart midt i april og avslutning i februar 2024.
  I løpet av denne perioden skal deltakerne gjennom åtte ulike tiltak eller samlinger. 
  Det starter med en samling der temaet er kulturbygging/lagbygging. Deretter følger ei hospiteringsuke hvor deltakerne gjennom mesterlæreprinsippet skal være ei uke tett på et profesjonelt drevet akademilag i RBK SalMar akademiet. Neste post er besøksuka – der trenerne gjennom besøk i egen klubb skal synliggjøre og demonstrere eget virke, og reflektere rundt egen trenerrolle og få veiledning i eget lag. De neste samlingene handler oms spillet/spillestil, læring i fotball og spillet igjen, med RBK-kamp som utgangspunkt. Så er det fagsamling i forbindelse med Trøndersk fotballseminar i november før det avsluttes med en samling der temaet er treningsprosessen.