Det går framover, men felles satsing skal få fart på idrettens kvinnerekruttering

Pila går i riktig retning. Men den går sakte, og NFFs tall for 2022 viser at bare 18% av trenerne i barnefotballen er kvinner. I ungdomsfotballen er tallet en av ti, mens det i voksenfotballen er en enda lavere andel kvinnelige trenere. Og kvinner trener i all hovedsak jenter eller kvinner.

FLERE JENTER MED: NFF, NIF og Norsk Tipping gjør felles satsing for å få flere kvinner med i idretten. Maren Frøhaug, Lise Klaveness, Tonje Sagstuen, Berit Kjøll, Sigrid Heien Hansen og Tina Thorsen. Foto: Thomas Brekke Sæteren, fotball.no

Flere jenter og kvinner i fotballen er ett av fem kjerneområder i NFFs strategiplan for 2020-2023, og NFF har nå lagt frem sin femte rapport som dokumenterer kvinneandelen i norsk fotball. 
  Ingen land i Europa har flere fotballspillende jenter i forhold til folketallet, med 31 prosent. Men kvinneandelen gjenspeiles ikke i samme grad utenfor banen, for eksempel på trenerbenkene.

Går for sakte

– Hovedtendensen i årets rapport er tydelig. Det er en svak positiv utvikling i kvinneandelen i norsk fotball, der andelen er klart høyest i styrer og administrasjon. Blant trenere og sportsadministrasjon er situasjonen mer eller mindre uendret. Vi må være ærlige og si at vi ønsker raskere fremgang. Samtidig finnes det ikke noen snarvei til målet her. Forbund og krets må bli enda flinkere til å finne og rekruttere dyktige kvinner i ulike posisjoner. Hovednøkkelen til suksess er likevel at norsk fotball lykkes bedre med å rekruttere inn flere kvinner i klubb – særlig på sport. For det er fra klubb både forbund og krets rekrutterer inn folk til roller i den sportslige virksomheten, sier fotballpresident Lise Klaveness til fotball.no om rapporten.

Trenerkurs for jenter virker

– Vi har hatt suksess med egne trenerkurs for jenter og kvinner. Det er et virkemiddel vi må utnytte enda mer. Det hjelper for jenter og kvinner å se at også kvinner har ledende posisjoner i norsk fotball, både sportslig, administrativt og politisk. Den kommersielle pilen for kvinnefotballen peker også i riktig retning. Det vil forhåpentligvis bidra til at flere jenter og kvinner ser at fotballen kan være et levebrød, fortsetter Klaveness.

Generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF legger til:
  – Kjønnsforskjellene blir tydelige ved å se på forholdet mellom treners kjønn og lagene de trener i klubb. Kvinner trener i hovedsak jenter eller kvinner, og dette forholdet blir tydeligere jo eldre spillerne er. Det gledelige er likevel at kvinneandelen har hatt en positiv utvikling på trenersiden i alle alders- og kjønnssegmenter med cirka to prosent fra 2021 til 2022. Det er likevel ingen tvil om at vi har et stort urealisert potensial. Vi trenger flere kvinnelige trenere i norsk fotball, sier Karl-Petter Løken, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

«Vi trenger deg»

For å få enda mer fart i rekrutteringen av kvinner i idretten, benyttet NFF, NIF og Norsk Tipping anledningen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars til å lansere felles satsing på bedre kjønnsbalanse og mer mangfold i idretten – «Vi trenger deg».

– Idretten trenger flere dyktige og engasjerte kvinner i alle roller. Resultatet er at vi får en bedre idrett og som vil berike hele idrettsorganisasjonen. Det er dessverre alt for få som påtar seg lederverv eller jobber i idretten – i både topp og bredde. Svært mange gutter og jenter er eller har vært aktive i idretten som utøvere. Ser vi på andre roller som ledere, trenere eller dommere, så er bildet annerledes. Vi må bli bedre på å identifisere hva som skal til for at flere kvinner sier ja eller tar initiativ til å gjøre en jobb i idretten. Vi trenger dere, og idretten har mye å tilby dere tilbake, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Bidrag til å løse frivillighetsutfordringen

– Kjønnsbalanse har en egenverdi, og det er et uttrykt mål for norsk fotball at vi i langt større grad speiler det samfunnet vi er en del av i viktige posisjoner utenfor banen. Vi trenger flere frivillige, og vi trenger definitivt flere kvinner i norsk fotball i alle posisjoner. Lykkes vi med å få flere kvinner med på laget, så løser vi også utfordringen vi har med å rekruttere nok frivillige. Uten frivillige er vi ikke i stand til å gi et godt tilbud til tusenvis av barn og unge til en pris som inkluderer alle, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Norsk Tippings viktigste jobb er å tilby spill i ansvarlige rammer. Men, vi skal også generere midler til å styrke norsk idrett og kultur i lokalsamfunn over hele Norge. I idretten er frivilligheten avgjørende for å skape mest mulig aktivitet for barn og unge, men de trenger at flere bidrar. Vi vet det er et stort urealisert potensial blant kvinner, derfor har vi engasjert oss i dette initiativet, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen.

Håper på ketchupeffekt

Satsingen «Vi trenger deg» ble lansert under et frokostmøte på Ullevaal stadion 8. mars, og NFF, NIF og Norsk Tipping vil sammen gjennom en lang rekke tiltak jobbe for å vekke interessen og spre budskapet om det positive et engasjement i idretten fører med seg – blant annet gjennom å løfte fram gode rollemodeller.
  –  Jeg er utålmodig og jeg synes ikke det går kjempefort fremover, men jeg tror det kommer en ketchupeffekt og at alt vi gjør vil gi resultater til slutt. Kanskje 2023 kan være året der vi er bevisst på å få jenter helt ut i hovedtrenerrollen. Noen må bryte de barrierene, sier Klaveness.