Søk UEFA B-lisens utdanning innen 15. mars

NFF har lyst ut årets UEFA B-lisens utdanning. Inntil 216 trenere får plass, fordelt på ni kurs. Søknadsfrist er 15. mars.

SØK NÅ: NFF har lyst ut årets UEFA B-lisens utdanning. Søknadsfrist 15. mars. Foto: Ivar Thoresen

UEFA B-lisens er trinn to av fire i trenerutdanningsstigen. Den primære målgruppa er hovedtrenere i ungdomsfotballen. 
  Utdanningen er sentrert rundt hovedtrenerrollen og søker å inspirere og utvikle din kompetanse og identitet. Utdanningen tar for seg flere nyttige og viktige områder knyttet til trenerrollen, slik at du kan møte hverdagen bedre og med høyere kvalitet.

Ulike praksisformer

Underveis i utdanningen blir deltakerne satt i ulike praksisformer:

 • Hovedtrenerpraksis
 • Praksis i team
 • Kampledelse

Målet med UEFA B-utdanningen er å gjøre deg til en bedre trener på feltet der du klarer å tilrettelegge for læring og påvirke spillsituasjoner på feltet.

Hovedtemaer

Alle temaene i utdanningen introduseres gjennom NFFs e-læringsplattform, og den har til hensikt å forberede deltakerne til samlingene slik at de kan delta aktivt i hver klasseromsundervisning. 
  Mellom samlingene skal det gjennomføres hjemmearbeid knyttet til disse områdene. Hjemmearbeidet er direkte relevant for den enkeltes trenergjerning.

Hovedtemaene på UEFA B-lisens:

 • Trenerrollen – din treneridentitet
 • Mestringsorienterte trenere
 • Relasjonskompetanse
 • Landslagsskolen
 • Spillmodell
 • Keeperrollen
 • I angrep
 • I forsvar
 • Treneren på feltet – Undervisningsmetode
 • Teamsamarbeid
 • Kampledelse
 • Den fysiske dimensjonen

Forkurs

Opptakskravet til UEFA B-lisens er fullført Grasrottrener-utdanning (UEFA C-lisens), og minst ett års praksis som trener i etterkant.

  Hver enkelt fotballkrets arrangerer forkurs for alle påmeldte deltakere før endelig uttak av deltakere til årets UEFA B-lisens utdanning. Forkurset består av noen e-læringsmoduler, et møte – fysisk eller digitalt – og en praksisøkt.
  Totalt skal det gjennomføres ni UEFA B-lisensutdanninger på ulike steder i landet, med maksimalt 24 deltakere på hvert sted. 
  Endelig uttak blir klart i starten av mai, og for å få bestått utdanningen krevers 100% 100 % deltakelse og bestått og at alt hjemmearbeid er fullført. 

Gjennomføringen

Det er to ulike varianter for gjennomføringen av årets UEFA B-lisens utdanning:

 • A: Første samling en uke og andre samling tre dager.
 • B: Helgevariant – første samling fire dager, andre og tredje helg går over tre dager hver.

Ett av de to kursene som arrangeres i Oslo er bare for kvinnelige trenere, og er gratis for deltakerne fordi NFF-samarbeidspartner Thon Hotels trår til for å styrke kvinners plass i fotballen, og dekker UEFA B-lisens utdanningen for 24 kvinnelige trenere i år.

Her er kursstedene

Her gjennomføres UEFA B-lisens utdanningen i 2023:

 • Alta, Tromsø og Bodø (variant B), med oppstart i august.
 • Trondheim (variant A), med oppstart i august.
 • Molde (variant A), med oppstart i juni.
 • Stavanger (variant A), med oppstart i november.
 • Porsgrunn og Kristiansand (variant A), med oppstart i august.
 • Drammen (variant B), med oppstart i juni.
 • Oslo (variant A), med oppstart i august.
 • Akershus (variant B), med oppstart i juni.
 • Oslo (variant B), med oppstart i august (bare for kvinnelige deltakere).

Stipulert deltakeravgift for UEFA B-lisens utdanningen er 26 000 kroner. Avgiften dekker gjennomføring av utdanningen, overnatting og mat. Den enkelte deltaker dekker transport selv.