NFF lyser ut UEFA Keepertrener B-lisens

NFF lyser nå ut UEFA Keepertrener B-lisens utdanning, med søknadsfrist 1. februar 2023.

NYTT KURS: Også i 2023 arrangerer Fotballforbundet UEFA Keepertrener B-lisens utdanning. Søknadsfrist er 1. februar 2023. Foto: Ivar Thoresen

Utdanningen er den nest høyeste i NFFs utdanningsstige for keepertrenere, og består av to fellessamlinger i tillegg til mellomfasearbeid i egen klubb. Samlet varighet er seks måneder og starter med en digital samling i slutten av februar, fulgt av førkursoppgaver fram mot en tre dagers samling med både teori og praksis på Hønefoss 28.-30. april. Deretter blir det arbeid i egen klubb fram mot en fire dagers samling 24. – 27. august, også denne på Hønefoss.

Mål

Målet med utdanningen er at en UEFA Keepertrener B skal ha god nok faglig og pedagogisk innsikt, praktisk fotballerfaring og personlighet til å trene keepere i utviklingsalder og på seniornivå i bredde og topp. UEFA Keepertrener B-lisens skal kunne skolere talentfulle keepere både i en helhetlig sammenheng og på detaljnivå. Han/hun skal også kunne veilede og instruere lag/lagdeler i samhandling med keeper, i et tett samarbeid med det øvrige trenerteamet.

En UEFA Keepertrener B-lisenstrener skal videre ha innsikt i keepertrenerrollens støttefunksjoner, og ha innsikt i

 • coaching, pedagogikk og formidling
 • kamp – og spilleranalyse
 • fysisk trening
 • mental trening/psykiske ressurser

Opptakskrav

For å bli tatt ut til UEFA Keepertrener B-lisens må søkerne oppfylle følgende opptakskrav:

 1. Ha solid trenerpraksis som keepertrener.
 2. Ha praktisk spillererfaring på akseptabelt nivå.
 3. Inneha gyldig NFF C-lisensautorisasjon/Grasrottrener (Tidligere B-kurs/Trener 1)
 4. Ha gjennomført Keepertrenerkurs 1 og 2/NFF KT C /Grasrotkeepertrener og NFF KT B-lisens (Ferdighetsutvikling for keepere)

Ved søknad om opptak vurderes:

 • Praksis som keepertrener/trener
 • Spillerbakgrunn
 • Referanseuttalelser om utvist interesse, grundighet og dyktighet.
 • Annen utdanning eller praksis med tilknytning til, eller betydning for trener/veiledervirksomhet i fotball.
 • Praksis som kursveileder eller annen relevant virksomhet/praksis innenfor krets eller forbund

Kursavgiften er beregnet til ca. 18000.- og dekker opphold med full forpleining samt alt kursmateriell. Reisen til og fra kursstedet betales av kursdeltakerne.
  Søknadsfrist er 1. februar. Uttak skjer ca. 15. februar. Maksimalt 16 deltakere får plass.