Nå kommer grasrottrenerutdanningen i futsal for fullt

I løpet av høsten har Norges Fotballforbund utdannet nærmere 50 veiledere som nå er klare til å kjøre i gang det nye grasrottrenerkurset for trenere i futsal, over hele landet. Det er både en stor anerkjennelse av futsal og et grep som kan gjøre den raskt voksende idretten enda mer populær. Det nye grasrottrenerkurset egner seg også godt for trenere i barnefotballen, som driver mye med smålagsspill.

I GANG: Kai Bardal (til venstre) og Iver Strandheim (til høyre) har straks utdannet 50 veiledere som er klare til å utdanne grasrottrenere i futsal. Her fra veilederkurset i Trondheim i november, med Preben Stai fra Norsk Tipping og KA trenerutvikling i NFF Trøndelag Joachim Midtsand, sammen med deltakerne Kristoffer Govasmark (NFF Trøndelag), Kenneth Rakvaag (NFF Nordland), Ellinor Haukland (FC Hulløy Bodø/NFF Nordland), Julien Le Bozec (Innherred FK/NFF Trøndelag), Thomas Aarnes (NTNUI Fotball herrer), Pedro Bernardini (Eiger FK/NFF Roagaland) og Jon Stian Haukli (NTNUI Futsal damer). Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 4/2022.

– Helt siden NFF startet med futsal i 2008 har vi sett behovet for en egen trenerutdanning, sier Iver Strandheim. Han er fagansvarlig for futsal i NFF, og er sammen med Kai Bardal ansvarlig for veilederutdanningen. Også Simen Johansen fra Sjarmtrollan IL har vært sentral i utarbeidelsen av selve kurset, sammen med dyktige fagfolk fra både fotball- og futsalmiljøet, både internt i Norges Fotballforbund og eksternt fra sterke klubbmiljøer i futsal.
– Vi er en del av fotballfamilien, men samtidig en egen særidrett. Derfor er det viktig å få på plass en egen trenerutdanning for futsal. 
  Det har vært gjort noen forsøk de siste åra, men det var først gjennom et vedtak på Forbundstinget i 2019 at det kom en politisk forankring på at trenerutdannelsen i futsal skal inngå som en del av NFFs stige for trenerutdanning. 
  – Det er utrolig viktig for sportens del at vi nå får muligheten til å utdanne enda flere trenere og trenere med bedre kompetanse. Det vil gjøre futsal mer trener- og lederstyrt, og mindre spillerstyrt, sier Strandheim.

Egen idrett

– Det er mange gode grunner til å ha utdanning av futsaltrenere som en del av den ordinære trenerporteføljen til NFF, mener Kai Bardal. 
  – Det er et viktig steg i retning av å akseptere futsal som en egen særidrett, og betyr at vi har noe å tilby trenerne gjennom å sikre dem formell kompetanse. 
  Samtidig poengterer både Strandheim og Bardal at futsalens grasrottrenerkurs også appellerer til trenere i den ordinære barnefotballen – fordi det er mye å lære om smålagsspill på kurset, både når det gjelder teknikk og taktikk.
  – Også trenere som jobber med spillerutvikling i ungdoms- og seniorfotballen vil ha utbytte av utdanningen, poengterer Strandheim.

Grasrottrenerutdanningen er forankret i en egen faglig plattform for futsal, som Strandheim og Bardal har vært pådrivere for. Utgangspunktet for utdanningen er en egen sportsplan for futsal – med en del for barn 6-12 år, og en del for ungdom og voksne. 
  – Vi har gapt over mye når det gjelder både innhold og målgruppe, men vi har lyst til å gi så mye som mulig tilbake til de som har ventet lenge på dette kurset, fortsetter Bardal og gleder seg over at påmeldingene til kursene tyder på at det er stor interesse for det nye tilbudet.

Godt mottatt    

Behovet for trenere med kompetanse øker i takt med rask vekst for futsal over hele landet. Fra 2020 til 2021 økte antallet spillere med 50%, og Iver Strandheim anslår en tilsvarende økning også fra 2021 til 2022.
  –  Min mer eller mindre kvalifiserte gjetning er at vi passerer både innebandy og basketball i antall utøvere for 2022/23, sier Strandheim.

Han er derfor veldig glad for at fotballkretsene også omfavner futsalen på en god måte.
  – 16 av 18 fotballkretser har forpliktet seg til å tilby grasrottrenerutdanning for futsal, og vårt inntrykk er at de fagfolkene fra krets som har fått innsyn i e-læringen har tatt dette veldig godt imot.

Han poengterer også at de nyutdannede veilederne skoleres for mer enn futsal-idrettens særegne detaljer. Dette er upløyd mark, og spørsmålene er mange.
  – Veilederne blir generalister. De må vite noe om hvordan man får halltid, hva slags utstyr som kreves og andre spørsmål om ting som kan oppfattes som barrierer. De blir faglige veiledere, men må også ha litt idrettspolitisk kunnskap, fordi det er mange ting trenerne der ute lurer på, sier Strandheim.
– Det nytter ikke med faglig kompetente trenere hvis de ikke har noe sted å uøve idretten sin.
  Og nettopp det med å få tid i hallene er en utfordring for futsal. Spesielt storbykretsene kjenner på det. 

Stoppe frafallet

I en tid hvor det snakkes både mye og høyt om frafall både i fotballen og idretten generelt, håper og tror Strandheim at futsal kan være et virkemiddel for å beholde flere lenger i idretten.
  – Spesielt i distriktene, hvor mindre klubber kanskje ikke har nok spillere til å stille ordinært fotballag, kan futsal om vinteren være et godt alternativ. Ikke minst på jentesida, sier han og viser til NFF Sunnmøre, som har fått til en egen futsalserie for senior kvinner.

E-læring og praksis

Med Grasrottreneren futsal på plass, ryddes også grunnen for å kunne tilby både UEFA B- og UEFA A-lisens utdanning etter hvert. Foreløpig må man til utlandet for å få disse lisensene.
  – Det er naturlig at vi på litt sikt kan kjøre UEFA B-lisens kurs her i Norge, og vi har kompetente trenere som kan lede disse utdanningene, påpeker Strandheim.
  – Men vi må få opp volumet på Grasrottreneren aller først, og det er vi godt i gang med.

Grasrottreneren futsal er bygd opp over samme lest som det ordinære grasrottrenerkurset. Det betyr et 16 timers kurs med en kombinasjon av e-læring, klasseromsundervisning og praksis. 
  De nyutdannede veilederne har gått samme løypa, under kyndig oppfølging av Iver Strandheim og Kai Bardal.
  – Vi har lært mye av det vi også, sier Strandheim.
  – Under veilederkursene har vi gjort oss noen erfaringer og endret litt på konseptet underveis slik at det vi ruller ut blir enda bedre.

Støttes av Norsk Tipping

Grasrottrenerutdanningen for futsal omfavnes også av Norsk Tipping – hele norsk fotballs generalpartner. 
  – Vi er glade for at dette blir en integrert del av hele grasrottrenerutdanningen, som er ekstra viktig for oss, sier Preben Stai i Norsk Tipping.
  – Gjennom Grasrottreneren skapes de gode rollemodellene. Det løfter anerkjennelsen for den enorme jobben trenere i barne- og ungdomsfotballen gjør, og det bidrar til at vi får flere og bedre trenere. Det slutter vi helhjertet opp om.