Alle må ta trenerattesten

På Idrettstinget 2021 ble det vedtatt at alle trenere i alle idretter må ta Norges Idrettsforbunds trenerattest. Ta trenerattesten her.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.
  Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.
   Hva må du gjøre og være bevisst på for å sikre trygge rammer for spillerne, laget og deg? Hva gjør du dersom det oppstår uheldige situasjoner eller brudd på de trygge rammene?

Trenerattesten tar cirka 10-15 minutter å gjennomføre. Når du har fullført, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.