Historisk satsing på UEFA Spillerutvikling A-lisens

En milepæl blir nådd når NFF nå lanserer utdanningen UEFA Spillerutvikler A-lisens, som er det høyeste nivået i trenerutdanningen av spillerutviklere. Inntil 15 deltakere får plass på kurset, som starter på nyåret og varer i 11 måneder. Søknadsfrist er 21. november.

HISTORISK: – UEFA Spillerutvikler A lanseres nå i Norge og passer for alle som jobber som trener med spillerutvikling på barn-, ungdom- og seniornivå i klubb, krets og landslag, sier Bård Homstøl, ansvarlig for UEFSpillerutvikling A i NFF. Foto: Ivar Thoresen

– UEFA Spillerutvikler A lanseres nå i Norge og passer for alle som jobber som trener med spillerutvikling på barn-, ungdom- og seniornivå i klubb, krets og landslag. Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap, forutsetninger og spesialkompetanse til å lede læring-, utvikling- og prestasjonsprosesser for spillere i både nasjonal og internasjonal toppfotball, sier Bård Homstøl, som er ansvarlig for UEFA Spillerutvikling A i NFF.  
  Kurset består av tre nasjonale fellessamlinger, studietur og regionale klubbesøk og praksisseanser i egen klubb som passer godt i kombinasjon med daglig virke. 
  – Deltakerne vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom den enkelte deltager og veileder står sentralt i arbeidet med å etablere relevant praksis i egen kontekst, sier Homstøl.  

Etterspurt gruppe

BLANT DE BESTE: – Trenere med høy kompetanse på spillerutvikling blir stadig mer etterspurt i klubbene våre, og spillerutvikling har vi ambisjoner om å være blant de aller fremste på. Derfor er det en glede å presentere UEFA Spillerutvikler A, sier sjef for topptrenerutdanningen i NFF, Johnny Mikael Gallefoss. Foto: Ivar Thoresen

Seksjonsleder for topptrenerutdanning i NFF, Johnny Mikael Gallefoss, deler Homstøls entusiasme rundt det nye utdanningstilbudet:
  – Det er med stor entusiasme vi starter opp UEFA Spillerutvikler A neste år. I Norge har vi i større grad anerkjent at fremgang og gode resultater kommer gjennom god spillerutvikling. Det betyr at vi stadig må øke kunnskap og kompetanse hos trenerne våre. Det har vært en formidabel økning i fulltidsstillinger i fotballen de siste åra. Nå håper vi også på å se lignende vekst for å legge til rette for fremgangen for jentene våre, sier Gallefoss.
  – Trenere med høy kompetanse på spillerutvikling blir stadig mer etterspurt i klubbene våre, og spillerutvikling har vi ambisjoner om å være blant de aller fremste på. Derfor er det en glede å presentere UEFA Spillerutvikler A, fortsetter han.

Rollefokusert

Utdanningen er sentrert rundt rollen som spillerutvikler i alderssegmentet 12-21 år på gutte- og jentesiden og har hovedfokus på en helhetlig utvikling av spillere som har potensial og ambisjoner om å bli toppspillere.

Kurset søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt og bærekraftig virke i toppfotballen.

Kurset varer fra januar til desember 2023, og er programlagt med tre fellessamlinger og en studietur med tilhørende overlevering av læringsmateriell og arbeidsoppgaver både underveis i samlingene, i en forfase og i mellomfasene. Besøk til og av andre deltagere i mellomfasene må påregnes, og dekkes ikke av kursavgiften.

Opptakskravene er gyldig UEFA/ NFF* spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens, pluss minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt UEFA spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens. Det kreves også tilgang til et lag med en spillergruppe fra 12 år og oppover i trening og kamp gjennom hele utdanningen.

*søknad med NFF spillerutvikler B forutsetter aksept og mulighet til «onboarding» program i tidsrommet januar til mars 2023 for oppgradering til UEFA spillerutvikler B.

Følgende opptakskriterier vektlegges:

  • Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet
  • Nåværende rolle og nivå
  • Trenerutdanning, herunder poengsum UEFA Spillerutvikler B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
  • Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
  • Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner. Det kan gjøres referansesjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak.

Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Maksimalt deltakerantall er 15 trenere. Deltakeravgiften er kr 75 000,-, og søknadsfrist er 21. november.

Med samme søknadsfrist – 21. november – lyser NFF også ut nye utdanninger for både UEFA PRO-lisens og UEFA A-lisens.
  Også disse kursene har oppstart rett over jul.