Hjelp oss med samfunnsansvaret

Som fotballtrenere i Norge bor vi i et av verdens beste land. Ikke alle har det som oss. Da er vi forpliktet til å ta ansvar og dele med andre.

Norsk Fotballtrenerforening valgte i 2013 å ta et samfunnsansvar gjennom å inngå et samarbeid med MYSA Kenya. En fantastisk organisasjon i Mathare-slummen i Nairobi. NFT har siden engasjert seg i å skape gode forutsetninger for fotballtrenerutdannelse for menn og kvinner. På disse nærmere ti årene har Trenerforeningen brukt over tre millioner kroner på ulike tiltak og skaffet til veie masse utstyr og fotballer som har kommer virksomheten til gode.

NFT er svært takknemlig for at medlemmer, andre trenere og personer i fotballbransjen har bidratt underveis, slik at Trenerforeningen har vært i stand til å støtte opp MYSA Kenya sine ambisjoner for å lage et bærekraftig miljø for utdanning og oppfølging av fotballtrenere i slummen. 
  Uten en rekke gode støttespillere ville ikke dette vært mulig, og resultatene ville vært mye dårligere.

Onsdag 16. november inviterer vi medlemmer av NFT og andre fotballtrenere til vårt kick-off på Meet Ullevaal. Der skal vi presentere hva NFT gjør i Mathare-slummen. Vår ambassadør i programmet, Per Ravn Omdal, vil kåsere om «fotballens kraft», og vi vil også presentere årets julepakke fra CEMO, som skal selges til inntekt for samfunnsprogrammet.

Hvert år selger NFT mange hundre julepakker (med kaffe, lakris og sjokolade) i samarbeid med bedriften CEMO, som er en fantastisk støttespiller i dette arbeidet. Slik får vi inntektene som driver mulighetene videre for ivrige fotballspillere og -trenere i Mathare.