Hvem blir årets trenerildsjel i 2022?

Norsk fotball har mange trenerildsjeler. Uten disse menneskene ville flotte fotballmiljøer som utvikler gode spillere, trenere og rammebetingelser, ikke vært mulig. Trenerforeningen ønsker på ny å hedre én av disse mange – gjennom å dele ut en egen pris på det 33. Cupfinaleseminaret fredag 25. november.

EKTE ILDSJEL: Jan Eddie Hansen fra FK EIK-Tønsberg ble av NFT kåret til Årets trenerildsjel 2021. Han fikk prisen av generalsekretær Teddy Moen i NFT under et klubbesøk Til Tønsberg i juni. Foto: Privat

Årlig siden 2003 har Norsk Fotballtrenerforening delt ut prisen «Årets Trenerildsjel». Prisen har vært tildelt en enkeltperson som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle gode utviklingsmiljøer for barn og ungdom i norsk fotball.

Fjorårets vinner, Jan Eddie Hansen, fikk prisen overrakt av generalsekretær Teddy Moen under et klubbesøk til FK EIK-Tønsberg i juni. Tildelingen bygget på hans store innsats som trener og leder i Vestfold-fotballen over mange år.

Hvem blir valgt i år?

Men behøver ikke være medlem i NFT for å motta denne prisen. Og prisen skal henge høyt, noe oppmerksomheten i lokale medier rundt utdelingen hvert år tyder på. Det er svært viktig å anerkjenne den jobben som gjøres av de mange ildsjelene der ute, så selv om bare én kan velges hvert år, så er denne personen på mange måter en representant for alle de andre i samme kategori der ute.

Årets trenerildsjel – oversikt tidligere vinnere

2003: Harald Bersaas – Vard-Haugesund
2004: Ole Bjørn Edner – Røa
2005: Åge Formo – Øygarden
2006: Rolf Hansen – Bardu IL
2007: Rolf Bye – Trøndelag FK
2008: Johan O. Fossli – Lillesand IL
2009: John Hammerås – Kristiansund FK
2010: Reidar Schjei – Elverum IL Fotball
2011: Karl Henrik Strandabø – Hødd IL og Sunnmøre FK
2012: Torbjørn Ittelin – IL Polarstjernen og Finnmark FK
2013: Berit Kjeldsberg – Tromsø IL og Troms FK2014: Joar Dahle – Fredrikstad FK og Østfold FK
2015: Eivind Arnevåg – KFUM kameratene Oslo
2016; Leif Didrik Steensohn – IL Trott
2017: Lars Borgar Waage – Pors IF og Telemark FK
2018: Jon Georg Rutledal – Tornado Måløy og NFF Sogn og Fjordane
2019: Helge Strand Jensen, Hallingdal FK og NFF Buskerud
2020: Petter Johan Pettersen, Baune FK og NFF Hordaland
2021: Jan Eddie Hansen, FK Eik Tønsberg

Har du en trenerildsjel i ditt miljø?

Norsk Fotballtrenerforening ønsker innspill og gode forslag på kandidater til årets trenerildsjel, for at foreningen skal finne frem til hvilken kvinne eller mann som fortjener å bli valgt ut. Så hvis du, din klubb eller krets har noen dere mener bør nomineres, send inn forslaget til NFTs administrasjon.

Hva må til for å komme i betraktning?

Vedkommende må ha et langt engasjement innen fotballen – gjerne en kombinasjon av rollene som spiller, leder og fotballtrener. Engasjementet må være tuftet på stor grad av frivillighet og dugnad, og vedkommende må ha hatt innflytelse på en rekke personer innen fotballen.
  Hvor han/hun har bidratt til å skape ett godt fotballmiljø, kameratskap og kultur for personlig vekst og utvikling av de som har vært rundt han/henne.
  Gjennomgående er at vedkommende må utvist tålmodighet, klokskap og egnethet gjennom sine roller og mange år innen fotballen.

Om statuttene

Norsk Fotballtrenerforening har kun lagt til grunn følgende statutt, men tildelingen over 19 år har naturlig nok dannet en viss presedens for tildeling:
  Prisen tildeles en enkeltperson som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle gode utviklingsmiljøer for barn og ungdom i norsk fotball.

Årets trenerildsjel tildeles diplom og et gavekort på 5 000 kroner under det 33. Cupfinaleseminaret på Meet Ullevaal, fredag 25. november.

Forslag til aktuelle kandidater sendes:

NFT, Postboks 65, 4665 Kristiansand.Eller til generalsekretær i NFT, Teddy Moen på teddy.moen@fotballtreneren.no Forslaget må inneholde en begrunnelse for hvorfor stipendiet skal utdeles til aktuell(e) trener(e).Frist for nominering er mandag 24. oktober 2022.