Nå lanseres Sunnmørsakademiet

Sunnmøre Fotballkrets, AaFK, AaFK Fortuna, Hødd og Sparebanken Møre lanserer nå sammen Sunnmørsakademiet, med gutter og jenter i aldersgruppa 6-12 år som målgruppe.

NYSATSING: Utviklingsleder Sindre Eid i AaFK (til høyre) og aktivitetsutvikler Øyvind Dalseth i SFK gleder seg til å komme i gang med Sunnmørsakademiet. Foto: AaFK

– Vi ønsker å stimulere til mer og bedre barnefotball for både gutter og jenter på hele Sunnmøre. Derfor lanserer vi nå Sunnmørsakademiet, som er et samarbeid mellom Aalesunds Fotballklubb, fotballkretsen og klubber som AaFK Fortuna og Hødd, sier utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid til fotballl.no
  Han legger til at Sparebanken Møre sitt engasjement både økonomisk og i utviklingen av prosjektet har vært avgjørende for å få til en satsing med så stort omfang.

Mestring og glede 

– Sunnmøre har allerede en svært høy andel aktive gutter og jenter i aldersgruppa 6-12 år. Målet er å bedre og øke aktiviteten for disse, slik at enda flere opplever mestringen og gleden ved fotball, uansett om de drømmer om å spille toppfotball eller for sin lokale klubb i breddefotballen. Derfor skal tiltakene i Sunnmørsakademiet være åpen for alle som ønsker det, understreker Eid.

Ekstratilbud og treneroppfølging

Med et mål om mer og bedre barnefotball på Sunnmøre er det spesielt to områder som vies ekstra oppmerksomhet gjennom Sunnmørsakademiet:

  • Ekstratilbud til 10- og 11-åringene ute i breddeklubbene
  • Tettere oppfølging av trenere i barnefotballen

– Tanken er at Sunnmørsakademiet kan være med på å forsterke og underbygge den aktiviteten som allerede skjer ute i klubbene. De primære fokusområdene er «treneren» og «spilleren», og gjennom dette «klubben», ved praktisk retta arbeid, mest mulig ute på feltet. Dette skal være spiller- og trenerutvikling i ordets bredeste forstand, for både jenter og gutter over hele Sunnmøre, sier aktivitetsutvikler Øyvind Dalseth i Sunnmøre Fotballkrets.

To ansatte

I første omgang vil det bli ansatt en sportslig ansvarlig for Sunnmørsakademiet og en person som skal ha ansvaret for trenerutviklingen. Målet er å komme i gang med trenerutviklingstiltak ute i klubbene allerede i løpet av høsten.