Hvordan får vi flere kompetente trenere?

Hvordan får vi flere kompetente trenere? Det er overskriften på årets barne- og ungdomstrenerkonferanse på Norges idrettshøgskole. Konferansen arrangeres fredag 30. september og lørdag 1. oktober og retter seg mot premissleverandører og beslutningstagere i klubb, skole og forbund, trenerutdannere, veiledere, og trenere i barne- og ungdomsidretten.

KVALITET OG PRIS: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt? Det er blant det som skal drøftes på barne- og ungdomstrenerkonferansen på NIG. Foto: Ivar Thoresen

Det er Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund som sammen inviterer til barne-  og ungdomstrenerkonferansen.
   Årets konferanse setter søkelys på et dagsaktuelt spenningsforhold i norsk idrett: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt?

Den norske idrettsmodellen er i verdensklasse på mange områder, samtidig som det stadig pekes på flere barrierer for deltagelse, utvikling og prestasjon. Felles for alle er at kompetente trenere ofte blir pekt på som en viktig del av løsningen. Den kompetente treneren skaper gode og inkluderende miljøer hvor barn og unge trives, opplever mestring og glede, og utvikler idrettsferdigheter og motivasjon til livslang idrettsdeltagelse. Den kompetente treneren bidrar til å redusere frafall, mobbing og rasisme, spiseforstyrrelser, og trakassering og overgrep. Den kompetente treneren kan å utnytte en treningsflate og håndtere flere ulike utøvere i sin treningsgruppe, vet hvilket konkurransetilbud som er nødvendig og unngår unødvendige kostnadsdrivere.

Noen av spørsmålene som stilles er:
  Hvordan skal vi få flere kompetente trenere? Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Kan bruk av kompetente fagansatte i samarbeid med frivillige være en modell? Denne modellen brukes i andre deler av kultursektoren (og i mange tilfeller i driften av større idrettslag). Men hvem skal finansiere modellen?