Klubbene har ansvar for å innhente politiattest – men trenerne bør være bevisst på regelen

Norske fotballklubber har ansvar for å innhente politiattest for alle trenere over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for barn og ungdom under 18 år eller personer med utviklingshemming. Regelen er til for å sikre trygge forhold for mindreårige og utviklingshemmede.

POLITIATTEST: – Selv om det er klubbens ansvar å innhente politiattest, oppfordrer vi også trenere til å være bevisst på regelen. I praksis viser det seg at plikten til innhenting av politiattest av og til blir forsømt. Det er ikke bare i klubbens interesse, men også i trenerens interesse at det i ettertid kan dokumenteres at treneren har fremlagt politiattest som oppfyller vilkårene for ansettelsesforholdet eller vervet som trener, skriver Advokatfirmaet Hjort DA i denne artikkelen.
  • Av Sjur Obrestad Gabrielsen, ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
    Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2022

Norges Idrettsforbund vedtok med virkning fra 1. januar 2009 å pålegge alle idrettslag å innhente politiattest fra alle personer over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for barn og ungdom under 18 år eller personer med utviklingshemming. Pålegget omfatter norske fotballklubber, og har derfor betydning for alle fotballtrenere over 15 år som skal trene mindreårige eller personer med utviklingshemming. Dette gjelder både lønnede og ulønnede trenere.

Bakgrunnen for innføringen av regelen var et ønske om å sikre bedre kontroll med at trenere og andre tillitspersoner innen den organiserte idretten er skikket til oppgaven, og for å minimere risikoen for overgrep eller annen type skadelig innflytelse på utøvere. For at en trener skal kunne trene mindreårige eller personer med utviklingshemming, må vedkommende kunne vise frem politiattest uten anmerkninger. 

Den aktuelle politiattesten omfatter ikke alle straffbare forhold. Ettersom formålet med innhenting av attesten er å verne mindreårige og personer med utviklingshemming, inneholder politiattesten bare opplysninger om straffbare forhold som i særlig grad kan tilsi at treneren er uskikket. Konkret hvilke straffebud dette gjelder, fremgår av politiregisterloven § 39 første ledd. Kort oppsummert gjelder det først og fremst alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. Anmerkning oppstår først dersom en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for de aktuelle overtredelsene. 

Det er den enkelte klubb som har ansvar for å innhente politiattest av treneren. Klubben skal ha et tilfredsstillende system for innhenting og kontroll av attesten, og for skriftlig nedtegning av at dette faktisk har blitt gjort. Klubben skal imidlertid ikke beholde selve attesten, og de ansvarlige i klubben har taushetsplikt om eventuelle anmerkninger de skulle bli kjent med.

Selv om det er klubbens ansvar å innhente politiattest, oppfordrer vi også trenere til å være bevisst på regelen. I praksis viser det seg at plikten til innhenting av politiattest av og til blir forsømt. Det er ikke bare i klubbens interesse, men også i trenerens interesse at det i ettertid kan dokumenteres at treneren har fremlagt politiattest som oppfyller vilkårene for ansettelsesforholdet eller vervet som trener.  

For å bidra til ytterligere bevissthet rundt regelen om innhenting av politiattest, har Trenerforeningen inntatt en bestemmelse om dette i de oppdaterte standardkontraktene for trenere. Ansvaret for innhenting av politiattester hviler fortsatt på klubben, men en bestemmelse i standardkontrakten vil forhåpentligvis bidra til at regelen blir overholdt.