Endelig – her er Fotballboka for jenter

ENDELIG! Tusen takk til Ingvild Stensland og Viggo Strømme for denne boka. Tittelen er passende, det handler ikke om jentefotball som om det er en type fotball. Boka er nemlig om idretten fotball, men med jenter som målgruppe!

FORFATTERNE: Viggo Strømme og Ingvild Stensland har gitt ut Fotballboka for jenter. Foto: Privat
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2022

Tittel:              Fotballboka for jenter
Forfattere:      Ingvild Stensland og Viggo Strømme
Forlag:             Spartacus
Publisert:        2022
Sider:              215
ISBN:               978-82-430-1454-1
Pris:                 349,-
Kjøpes hvor:   I din lokale bokhandel eller på nett
Omtalt av:       Mette Christiansen

Boka består av ni kapitler med forord om hvorfor denne boka, deretter en historisk og interessant oversikt blant annet med landslagstrenere, i tillegg en viktig epilog.

  1.  Det tar lang tid å bli god i fotball
  2. Spillet – og deg i spillet
  3. Læring i fotball
  4. Fotballhodet
  5. Fysisk trening i fotball
  6. Menstruasjon og trening
  7. Sov godt og hold deg frisk og skadefri
  8. Fotball og følelser
  9. Kjære gode fotballforelder og trener 

Fotballboka for jenter er først og fremst en bok til aktive jenter mellom 12 og 18 år, som forfatterne sier i forordet. Men det er ingen tvil om at denne kan og bør leses av langt flere målgrupper. Trenere, foreldre, lærere og ikke minst idrettsledere i klubbene bør lese denne. 

Boka kan gjerne leses sammenhengende, men det er ei bok som bør være tilgjengelig for å sjekke gode råd når man lurer på noe. 

Boka bærer språklig preg av at det er unge jenter som er målgruppa. Det er et forståelig og lettfattelig språk der det trengs, illustrert ved overskriften i kapittel 1: Det tar lang tid å bli god i fotball og kapittel 4: Fotballhodet. Ved å henvende seg direkte til leseren, du, er det lettere å bli hekta på. «Kan du huske at du har vært med på en sånn kamp?»     

Kapittel 4 og 7 starter med en situasjonsbeskrivelse fra en spiller. Det er en god måte å aktivisere leseren på. Det er gjenkjennbart, og leseren reflekterer over egen situasjon.

Pedagogisk fungerer sitater, korte oppsummeringer av teksten og ulike type tabeller og lister med annen farge meget bra. Dette er gjennomgående i hele boka. Bildene gir gode referanser med spillere og spillsituasjoner fra toppfotballen. Bildeutvalgene løfter innholdet, fordi de viser glede, felleskap, vinne sammen, drømmen om trofeet, de tøffe duellene, kampen om ballen, fysiske utfordringer, kontroll på kropp for å unngå skade, et symbolsk bilde med å ha flere baller i luften, men også bilde som viser skuffelse og frustrasjon. Meget beskrivende. 

Langt på vei handler innholdet i boka om mye av det samme. Hva kreves for å bli en fremragende fotballspiller? 

Gjennom den innsikten forfatterne har, kan man virkelig lære noe her. Stensland og Strømme viser klokskap og innsikt i hva som skal til for å kunne utvikle seg til et høyt internasjonalt nivå. Selv om de godt vet og ikke legger skjul på hvor sammensatt alt er for å klare å lykkes, gir de leseren riktige og gode råd om hvordan og hvorfor man skal trene ferdighet, fysikk, skadeforebyggende, mentalt og sist, men ikke minst, hvor viktig det er å ha gode relasjoner rundt seg. Hele veien er det eierskap til egen utvikling som er i fokus sammen med systematisk kortsiktig og langsiktig planlegging. Høy tilstedeværelse og aktiv deltakelse er gjennomgående budskap til spillerne.  

Mye av kunnskapen om veien til å bli god er felles for begge kjønn. Hvorfor bør man likevel lese boka og ikke bare kapittel 6: Menstruasjon og trening, som er både befriende og har med svært viktige fakta om når trene styrke/ utholdenhet i løpet av syklusen. Alle temaene i boka har et jenteperspektiv og har eksempler fra jenters hverdag. Da jeg begynte å lese boka, tenkte jeg at det var unødvendig med eget kapittel om fysisk trening. Men det er det heller ikke. Her handler det nemlig om fysisk trening ut fra et jentebehov. Kapittel 5 gir kloke råd underveis til leseren og tar for seg spesifikk forebygging av skader som jenter er mer utsatt for.       

Gjennom erfaringene til Frida Maanum, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen fram til høyt internasjonalt nivå, får leseren innsikt av at alt ikke går på skinner. Dette er samtidig jenter som tidlig var gode, derfor er det svært viktig at landslagsdebuten til Guro Bergsvand, 27 år gammel, blir nevnt. Jeg kunne gjerne tenkt meg noen ord om hvordan hennes tålmodige reise har vært. 

Boka er tydelig på hvordan man skal trene for å bli god (kamplikt, hurtig) og for å henge med i den rivende utviklingen det er på kvinnesida. I tillegg stimulerer forfatterne til at jentene skal spille mer løkkefotball og se mer fotball.  De beste jentene i dag har alle trent med gutter. 

Stensland og Strømme er tydelige på styring av belastning, og de anbefaler maks 35 kamper i året. De stiller spørsmål om «talentturneringer» og ulik type hospiteringer er utviklingsfremmende. Ulike uttak basert på alder ser de også på med kritiske øyne. Dette er viktige refleksjoner ikke bare for jentene, men også for foreldre, trenere og ledere.  

Ellers er det morsomt med råd til foreldre om å puste med magen etter et negativt resultat og et tankevekkende spørsmål om de ønsker et trofebarn eller livslang idrettsglede. 

Trenerne får også gode råd som å løfte fram personen og ikke prestasjonen. 

Avslutningsvis så ønsker jeg at dette blir en «pensumbok» for alle som legger til rette for at jenter skal få like muligheter. Det er svært viktig at jentene får denne kompetansen. Vi vet at nåløyet til å bli toppspiller, er veldig trangt. Men den dagen klubbene våre innehar og gjennomfører i tråd med denne kompetansen, ja da har vi kommet langt. Rekrutter jentene inn, inspirer dem gjennom den motoriske gullalderen og møt dem med de riktige krava gjennom puberteten. Da blir det livslang idrettsglede også for de som blir middels gode, gode og de som blir best.   

Mange av oss som har vært med gamet i flere generasjoner, ser nå en lys framtid for fotballen og satsing på jenter. Jeg savner noen ord i boka om to framtredende skikkelser som, i tillegg til Ellen Wille, har gjort en formidabel jobb for jenters mulighet i idretten både nasjonalt og internasjonalt. Karen Espelund og Per Ravn Omdal har gjennom årtier satt fotball for jenter på kartet.   

«Følelser er ikke farlige, de forteller oss bare at noe betyr mye for oss.» s. 155. Det er lov til å slippe de positive følelsene løs når norsk fotball velger modige Lise Klaveness til president. På FIFA-kongressen i Qatar leverer hun en tale som blir stående for alltid! Det er lykkefølelse når en fullsatt stadion i Torino byr opp til Champions League finale med tre norske kvinner involvert. Vi blir rørt til tårer når Ada Hegerberg løfter trofeet! Kjære dedikerte fotballtrenere og fotballærere. Les boka. Nikk gjenkjennende til alt du kan og allerede praktiserer. Vær takknemlig og ydmyk for ny læring. Ta det med deg inn i klubb-/skolepraksisen og jobb sammen med de flotte jentene dine. Har du ikke trent jenter? Gjør det! Lykke til i det videre arbeidet. Bruk boka! Jentene fortjener det. 

OMTALE: Tidligere visepresident i NFF, Mette Christiansen, har skrevet omtalen av boka. Foto: NTB