Geir Åge Olsen blir administrativ leder i NFT

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) har ansatt Geir Åge Olsen (41) som ny administrativ leder.

VELKOMMEN: Geir Åge Olsen blir administrativ leder i NFT i 100% stilling fra 1. oktober.

Geir Åge Olsen kommer til NFT etter fem år i stillingen som daglig leder for Sør Cup i Kristiansand. Han har i tillegg de siste seks-sju åra hatt en 20% stilling i NFT, som prosjektleder for Cupfinaleseminaret.
  – Jeg ser frem til at vi blir flere i administrasjonen vår. Sammen med Ivar Thoresen (redaktør) og Ronny Geson Gunnarsson (PR-mann), vil Geir Åge bli en fantastisk tilvekst med sitt gode humør, store arbeidskapasitet og inngående kunnskap om foreningen, sier NFTs generalsekretær Teddy Moen om ansettelsen.
  For selv om NFT har vært i en fin vekst og utvikling over mange år, er det behov for å satse på en bedre og sterkere administrasjon.  Derfor har foreningen fra og med 1. oktober ansatt Geir Åge Olsen som administrativ leder i 100% stilling. Han vil gå inn i et operativt team med generalsekretær Teddy Moen. De vil begge arbeide med base på NFTs kontorer i Kristiansand.

Ansvar for daglig drift

Med denne ansettelsen vil generalsekretær Teddy Moen fremover innta en mer strategisk rolle i arbeidet med å videreutvikle foreningen for fremtiden, samt styrke arbeidet med trenerens stillingsvern og respekten for trenerrollen i norsk fotball. Han skal også fokusere mer på arbeidet med forretningsutvikling i NFT, for å sikre foreningen en enda flere bein å stå på på i årene som kommer.
  – Geir Åge vil ha mye av ansvaret for den daglige driften og overta en rekke av de oppgavene som jeg har hatt frem til nå. Stillingen er en kombinert administrativ og fagutviklerstilling, og arbeidstiden vil fordele seg mellom normal kontortid, arrangementsgjennomføring, og besøk til ulike fotballmiljøer i inn- og utland, forteller Teddy Moen.
  – Olsen vil også overta regnskaps- og budsjettansvaret, vil følge opp nåværende og nye medlemmer samt ha fokus på å rekruttere nye medlemmer sammen med resten av administrasjonen. Dette er et prioritert område. NFT har litt over 3 000 medlemmer, men vi trenger flere for å gjøre foreningen sterkere, større og synligere.

Kjenner bransjen

– Det er en stor fordel at Geir Åge har inngående kjennskap til norsk fotball, og at han har forståelse for fotballbransjen generelt og trenerrollen spesielt. Hans lange erfaring som fotballtrener og de gode engelskferdighetenes hans skriftlig og muntlig er bra i en verden som blir stadig mer internasjonal, påpeker Moen videre.

– Beæret

– Jeg føler meg beæret som er tilbudt stillingen som ny administrativ leder i NFT. Gjennom årene er jeg blitt godt kjent med foreningen, og nå ser jeg frem til å gi mitt bidrag for å videreutvikle NFT og gjøre foreningen enda mer synlig og sterkere i norsk fotball, sier Geir Åge Olsen selv om sin nye jobb.
  – Selv om min rolle først og fremst blir å støtte generalsekretæren gjennom å overta en rekke av de oppgavene som har ligget til hans stilling som virksomhetens øverste leder, ser jeg frem til å komme ut i trener-Norge for å  inspirere flere trenere til å bli medlem i NFT,  og ta del i våre mange spennende aktiviteter og tiltak.

Olsen ser frem til blant annet å få enda større ansvar for Cupfinaleseminaret, Nordens største møteplass for fotballtrenere.
  – Etter mange år som deltaker på Cupfinaleseminaret som fotballtrener, har det vært det lærerikt å komme på «baksiden» av arrangementet. Cupfinaleseminaret er en institusjon i norsk fotball, og det er kjempegøy å jobbe med en slik møteplass som så mange fotballtrenere på alle nivåer verdsetter så høyt, sier Olsen.

Han er utdannet innen salg og hotellfag, men har også i over 20 år vært fotballtrener på ulike nivåer. Nå er han håndballtrener for sine to døtre i IK Våg.
  – Trenergjerningen har betydd mye for meg, og denne erfaringen tar jeg med meg inn i arbeidet for NFT. Som trener selv forstår jeg mekanismene i rollen og de utfordringene som trenergjerningen bringer med seg. NFT har vært viktig for meg, og jeg skal arbeide for at andre trenere skal føle det samme, understreker Olsen.

Svaret på hvorfor

Teddy Moen utdyper hvorfor det er viktig å styrke administrasjonen i NFT slik man nå gjør:
  – Norsk Fotballtrenerforening er i dag en av de mest veldrevne og største trenerforeningene i Europa. Den utviklingen NFT har hatt siden etableringen i 1986 har vært bemerkelsesverdig. Mye av svaret på den positive veksten ligger i det store engasjementet og driven som har ligget i styret og administrasjonen opp gjennom årene, sier han.
  – Men interesseforeninger i Europa står under press i en fotballbransje som i større grad går i retning av mer kommersialisering og fokus på elitefotball. Behovet for å synliggjøre HVORFOR trenerforeningen må ha en sentral plass i en nasjons fotballvirksomhet – gitt at man ønsker en virksomhet som ivaretar interessene for en av bransjen viktigste aktører (trenerne) – er også noe NFT må ta inn over seg.
  – Til sammenlikning sliter både Danmark og Sverige med å ha betydningsfulle interesseforeninger for fotballtrenere, påpeker Moen.