Nå kommer unik masterutdanning for fotballtrenere

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) lanserer nå en unik masterutdanning for fotballtrenere, i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball. Næringsmasteren for fotballtrenere er både en vitenskapelig mastergrad og en trenerutdanning, der studentene er ansatt som trenere ved siden av studiet.

MASTERUTDANNING: USN lanserer en unik masterutdanning for fotballtrenere, med søknadsfrist 15. oktober og oppstart våren 2023. Foto: Ivar Thoresen
STUDIEPROGRAMKOORDINATER: Pål Augestad er professor i idrettssosiologi og programkoordinator for næringsmaster for fotballtrenere. Foto: USN

– Den tiltagende profesjonaliseringen av spillere og fotballklubber har økt behovet for å gi trenere en mer omfattende akademisk skolering. Dette studiet vil styrke trenernes kvalifikasjoner spesifikt på fotballfeltet, samtidig som det gjøre dem mer attraktive innenfor andre samfunnsområder, sier Pål Augestad, professor i idrettssosiologi og programkoordinator for det nye studiet næringsmaster for fotballtrenere til usn.no.
  Han viser videre til at fotballtrenere ofte opplever arbeidsforholdene sine som kortvarige og usikre, og mener en masterutdanning vil bidra til å gi dem en tryggere posisjon i arbeidsmarkedet.

Trener og student samtidig

Næringsmaster for fotballtrenere har spesialisering i spillerutvikling, og utdanningen kvalifiserer for arbeid i fotballklubber, fotballkretser og fotballforbundet. Utdanningen vil også være relevant for arbeid på andre arenaer, som ulike nivåer i skolesektoren, da i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 
  Studentene skal jobbe 50 prosent som trenere i studietiden, og derfor blir studiet gjennomført på deltid og strekker seg over tre år, til forskjell fra en ordinær masterutdanning, som normalt tar to år.
  Studiet består av 120 studiepoeng, akkurat som en vanlig masterutdanning. Det som gjør studiet til en næringsmaster, er at studentene er sikret tid til relevant arbeid gjennom hele studieløpet. 
  Søknadsfrist på studiet, med oppstart våren 2023, er 15. oktober. 

Tett samarbeid med NFF

USN har i arbeidet med det nye studietilbudet hatt et tett og godt samarbeid med NFF. Bård Homstøl – som er fagansvarlig for fotballforbundets topptrenerutdanning UEFA spillerutvikler A – kaller masterprogrammet «et signalstudium for samarbeid mellom toppfotballen i Norge og akademia».
  – USN har vært kjappe til å snu seg rundt og til å imøtekomme våre utfordringer. Vi ønsker trenerutdanninger som holder høyt faglig nivå og garanterer tett tilknytning til praksisfeltet, og det har vi fått, sier Homstøl til usn.no.

Flere ansatte

USN har allerede drevet med fotballtrenerutdanning på bachelornivå gjennom mange år og har også hatt et langvarig og tett samarbeid med norske topp- og breddefotballklubber, også på forskningsfeltet. 

I forbindelse med opprettelsen av det nye masterstudiet vil også personer fra fotballfeltet med fotballfaglig spisskompetanse bli ansatt i II-stillinger på universitetet, i tillegg til timelærere med spesialkompetanse.
  – For å oppnå tilstrekkelig kvalitet og relevans i en slik utdanning, er det nødvendig at akademia og toppfotballen jobber i fellesskap. Bare slik kan vi tilby et studieløp som gir ønsket kompetanseløft, sier førstelektor Frode Telseth, som ved siden av å undervise på USN, er utviklingssjef i Odd Ballklubb.