Vilde ny i NFT-styret

På tirsdagens årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening ble Vilde Rislaa (29) valgt til nytt styremedlem i foreningen. Hun etterfølger Margunn Haugenes, som går ut av styret, etter åtte år som styremedlem.

NY I STYRET: Vilde Rislaa er nytt styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening. Foto: grorudil.no

Vilde Rislaa er oppvokst på Birkeland, har tatt sin utdanning på Norges idrettshøgskole og jobber som fagansvarlig for barnefotball i Grorud IL, og er med som trener for flere av Oslo-klubbens lag. Sørlandsjenta er også sterkt engasjert i kampen mot diskriminering og rasisme i norsk fotball.
  Hun er også deltaker på årets UEFA A-lisens utdanning.

Digitalt årsmøte

23 medlemmer og to observatører deltok på Norsk Fotballtrenerforenings digitale årsmøte tirsdag kveld.

  Før det formelle årsmøteprogrammet var det en samtale mellom NFTs daglige leder Teddy Moen og den nye seksjonslederen for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund, Johnny Mikael Gallefoss. Temaet for samtalen var en presentasjon om Gallefoss, hans tanker om jobben, og status og fremdrift for topptrenerutdanningen i Norge.

Årsregnskapet for 2021 viser et årsresultat for NFT med overskudd på kr 455 010,-.

Valgene

Vilde Rislaa er det eneste nye navnet i NFTs styre etter tirsdagens årsmøte. Verken leder Elin Nicolaisen, nestleder Stian Theting eller varamedlem Bjørn Frode Strand var på valg. Tiltaksleder Siv Gjesdal, styremedlem Lars Bohinen og varamedlem Dag Opjordsmoen ble alle enstemmig gjenvalgt for to nye år.
  Årsmøtet vedtok også enstemmig å endre Teddy Moens tittel fra daglig leder til generalsekretær. Dette skjer som en konsekvens av at NFT nå er i en prosess med å ansette en administrativ leder.