Innkalling til NFTs årsmøte 19. april

Her er NFTs årsrapport og regnskap for 2021. Husk å melde deg på foreningens digitale årsmøte tirsdag 19. april.

Norsk Fotballtrenerforening gjennomfører sitt årsmøte digitalt via Teams TIRSDAG 19. APRIL kl. 19.00 – 21.00.

Gallefoss blir med

Ved innledningen av møtet – før de ordinære årsmøtesakene – blir det en liten faglig seanse med NFFs nye sjef for trenerutdanningen, Johnny Mikael Gallefoss, i en samtale med Teddy Moen.

Slik blir du med

Alle medlemmer i NFT kan delta på årsmøtet, og det er mulig å delta både via en ordinær datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.
  For å melde deg på; send en e-post til post@fotballtreneren.no. Så sender vi tilbake en e-post med link til møtet, som det bare er å klikke på når møtet starter.

  Påmeldingsfrist er tirsdag 19. april kl. 12.00.

Årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumentene kan du lese og laste ned som pdf-filer her:

  • Innkalling, sakliste, årsrapport 2021 og innkomne forslag
  • NFTs årsregnskap for 2021 – resultatregnskap og balanse

  • Revisors beretning

  • Valgkomiteens innstilling
  • NFT budsjett 2022