Å være fotballtrener: Lik tittel, men svært så ulike roller

Hva vil det si å være fotballtrener? Og dersom du tilfeldigvis er nettopp det; Hvilken type kunnskap tenker du er viktigst for deg som fotballtrener? Er det kunnskap om mennesker, er det kunnskap om trening eller er det kunnskap om spillet?

Av Øyvind Iversen, daglig leder NFF Nordland. Tidligere klubbutvikler sport Norsk Toppfotball

OM TRENERROLLEN: Øyvind Iversen skriver i denne artikkelen om trenerrollen. Her sammen med Håkon Grøttland, sjef for Landslagsskolen i NFF. Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nummer 4/2020.

Mennesker

Kunnskap om mennesker handler om hvordan vi fungerer sosialt? Hvordan lærer vi mest mulig effektivt? Hvor ligger våre anatomiske og fysiologiske forutsetninger? Hvordan fungerer nervesystemet og hvilke psykologiske faktorer er viktige, når vi som trenere skal tilnærme oss garderoben, for å skape utvikling i møte med et lag bestående av fotballinteresserte, men like fullt svært så forskjellige individer?

Spillet

Kunnskap om spillet handler for en fotballtrener om å besitte en skarp analytisk forståelse av fotballkampen. Hva består egentlig en fotballkamp av? Hvilke aksjoner er det spillerne egentlig gjør, individuelt og i samhandling? Hvilke kompetansekrav stilles til de ulike rollene på banen? Og hvilke ferdigheter er helt avgjørende å beherske virkelig godt, dersom du skal spille midtstopper, kontra sentral midtbane eller spiss?

Hvilke taktiske utfordringer og muligheter gir de ulike formasjonene, konfigurasjonene og figurasjonene satt opp mot hverandre? Og hva kjennetegner forskjellen som utgjør en forskjell, når vi skal vurdere hvorvidt en kamp eller en spiller holdt et høyere nivå enn en annen? Hva er det egentlig som konstituerer den forskjellen som gjør at vi sier «Det var en god kamp» eller «Du verden, han spilte en god kamp, mens han andre spilte en dårlig kamp» Og begge spiller like fullt på Barcelona? … eller på guttelaget …

Trening

Hva vet vi om trening? Hva vil være riktig tilnærming til den aldersgruppen du er trener for? Hvilke ferdigheter er det klokt at spillerne lærer seg først? – Og dersom du stadig er i tvil, så meg jeg få skyte inn at: «joda, det finnes en rekkefølge». Hvordan ser en god periodiseringsmodell for ditt lag ut?  Hvordan skal du bygge et treningsprogram for ditt lag eller en spiller på ditt lag, som treffer med treningsprinsippene og sørger for ønsket progresjon? Hvordan kan du optimalisere selve treningsprosessen for å sørge for best mulig læringsutbytte fra hver eneste økt? Og hvordan kan du på en hensiktsmessig måte balansere læringsmålene for laget, samtidig som du ivaretar enkeltspilleres behov for individuell tilpasning?

Krav til trenerens kunnskap og kompetanse

I innledningen ble det stilt spørsmålet: Hvilken type kunnskap tenker du er viktigst for deg som fotballtrener? De fleste vil – med rette – tenke at alle områdene er avgjørende viktige og det støttes.

Alle spørsmålene som vi her har listet opp og enda flere, må du som trener ha gode og gjennomtenkte svar på, for å løse det oppdraget som trenergjerningen gir deg. Og som om ikke det er nok, så vil det relasjonsfaglige, fotballfaglige og treningsfaglige svaret på hvert enkelt av spørsmålene, være ulikt avhengig av hvem du er trener for og hvilken kontekst du er trener i.

For faktum er at man trenger ganske ulikt tyngdepunkt av kunnskap fra hver av disse tre hovedkategoriene, avhengig av hvilken trenerrolle man har og hvem man er trener for!

Det er ganske åpenbart at det å være fotballtrener for et A-lag i toppfotballen krever en vesentlig annerledes kompetanseprofil enn de utfordringene du møter som trener for et 9 års lag. Og det betyr ikke at det ene er viktigere enn det andre, eller på ulike områder enklere eller vanskeligere, men at det er annerledes. Det er to vidt forskjellige ting; å være fotballtrener. 

Hvilken klubb du er trener i, hvilket alderstrinn du er trener for, hvilket ferdighetsnivå de spillerne du er trener for besitter, hvilken arena spillerne konkurrerer på, hvorvidt du er profesjonell trener eller frivillig trener med annen jobb ved siden av? Alt dette er med og danner konteksten for din trenergjerning.

Om du er en trener som lever av resultater eller jobber med spillerutvikling i et akademi, hvor utdannelse av den neste toppspilleren har høyeste prioritet, eller er trener for et lag i en lokal klubb hvor fritidstilbudet og aktiviteten i seg selv er det viktigste? Alt dette er med å definere hensikten med trenergjerningen din.

Enkelt forklart kan vi si at kombinasjonen av konteksten du er trener i og hensikten med aktiviteten til spillerne du er trener for, konstituerer kompetansekravene i din trenerrolle.

Den profesjonelle treneren i toppfotballen skal håndtere tv-reporterens kritiske spørsmål, rett etter 2-3 på overtid, og mens skuffelsen er på sitt mest intense. Og han vet at også spillerne ser dette, så han må snakke like mye til dem, som til øvrige seere. Dette er en sentral ferdighet å beherske, for en topptrener. Det handler om mennesker og det handler om kommunikasjon. 

9-års treneren slipper dette. Men han må håndtere foreldremøtet. Hvor de sportslige planene for laget også kan bli underlagt kritiske betraktninger. Det å kommunisere godt med en foreldregruppe er en helt sentral ferdighet å beherske for en 9-års trener. Det handler om mennesker og det handler om kommunikasjon. «Same, Same – but different», sier dem i Thailand. 

Å være en kunnskapsrik trener for et 9 års lag, krever at man kan svare ut alle spørsmålene, og faktisk svare det som er rett for den aktuelle aldersklassen.  Er du trener for et lag hvor den viktigste hensikten med aktiviteten er fritidstilbudet i seg selv, så er ikke spørsmålet: Hvordan kan du optimalisere selve treningsprosessen for å sørge for best mulig læringsutbytte fra hver eneste økt? like aktuelt – i treningsfaglig forstand – som om du er trener for en gruppe spillere som dedikert og fokusert jobber mot å realisere drømmen om å bli toppspiller. For akademitreneren er det å presist kunne svare ut dette helt avgjørende, for å med troverdighet kunne gi drømmene til barna eller ungdommen, en saklig reell sjanse. Men også for 9 års treneren er spørsmålet gjeldende. Men da fortrinnsvis med et annet tyngdepunkt i forståelsen av hva læringsutbyttet skal være. 

Som fotballtrener er det din plikt å sørge for at det svaret du kan gi – på samtlige spørsmål – er det riktige i forhold til hvem du er trener for og hvilken kontekst du er trener i. 

GIR DRØMMEN EN SJANSE: Uansett om du forvalter hele byens drøm om «3 poeng hjemme på søndag» eller niåringens drøm om å engang springe ut på stadion for å få lov til å kjempe om poengene, så føler vi som fotballtrenere på vår plikt til å gjøre vårt ytterste for å bidra til å oppfylle dem. Foto: Ivar Thoresen

Fotballtrener, en profesjon

Å være fotballtrener er en profesjon. Du skal både ha innsikt i og kunne anvende et svært bredt pensum for å kunne gjøre jobben på en god måte. 

Og uansett om du forvalter hele byens drøm om «3 poeng hjemme på søndag» eller niåringens drøm om å engang springe ut på stadion for å få lov til å kjempe om poengene, så føler vi som fotballtrenere på vår plikt til å gjøre vårt ytterste for å bidra til å oppfylle dem.

Fordi du kjenner på deg selv at det er viktig. Din egen integritet og forståelse for kompleksiteten i trenerrollen gjør at du velger å bruke tid på å lete etter svarene. Du ser kamper, du leser deg opp på hvordan mennesker fungerer og viktigheten av å se spillerne i øynene og av å ta på dem. Du lærer deg forskjellen på hvilket budskap du skal formidle gående på siden av spilleren og hvilket budskap du skal formidle stående rett ovenfor. Fordi du vet at dette har ulik effekt. Du skaffer deg innsikt i hvor din gjeng nå står i utviklingsløpet, hvilken hensikt din gjeng har med fotballen sin og hvordan du kan hjelpe dem i deres kontekst. 

Du sørger for at relasjonen til spillerne er på plass først. Fordi du vet at til tross for alle teknologiske hjelpemidler, så er din relasjon til spillerne det viktigste instrumentet for å skape læringsmiljø og utvikling. Og dette kommer ikke av seg selv. Det krever investeringer av det mange opplever å ha for lite av allerede, nemlig tid. Og dette betyr ikke at alderstilpassede periodiseringsmodeller og teknologiske hjelpemidler ikke har noe for seg, dersom hensikten er utvikling eller prestasjon. Det kommer bare lengre bak i køen av læringsinstrumentenes viktighet. 

Men når du vet dette. Når du vet at du må kunne ganske mye om ganske mye. Og du velger å investere tid også i din egen utvikling for å sette deg selv i stand til å hjelpe andre å realisere sine drømmer. Da har det ingenting å si om du er trener i Premier League eller den lokale klubben. Da er du fotballtrener. Lik tittel; men svært så ulike roller.

SVAR PÅ ALT: – Å være en kunnskapsrik trener for et 9 års lag, krever at man kan svare ut alle spørsmålene, og faktisk svare det som er rett for den aktuelle aldersklassen. Det å kommunisere godt med en foreldregruppe er en helt sentral ferdighet å beherske for en 9-års trener. Det handler om mennesker og det handler om kommunikasjon, skriver Øyvind Iversen. Foto: Ivar Thoresen