Her er de 32 trenerne som er tatt ut til UEFA A-lisens

Av rundt 150 søkere har NFF tatt ut 32 trenere til UEFA A-lisens utdanningen i 2022. Samtidig går NFF i gang med et pilotprosjekt for å utvide utdanningstilbudet framover.

TATT UT: Erik Mykland er en av 32 trenere som er tatt ut til UEFA A-lisens utdanningen i 2022. Foto: NTB

NFF har tatt ut de 32 trenerne som får plass på UEFA A-lisens i 2022. Fire av deltakerne er kvinner. Innholdet i årets utdanning øker i omfang sammenlignet med tidligere. Samtidig starter et pilotprosjekt som skal utvide utdanningstilbudet.

  – Konkurransen om plassene på denne utdannelsen har alltid vært stor, og hvert eneste år har gode kandidater måttet svelge skuffelsen og gripe fatt på et nytt år med kvalifiserende arbeid som kan styrke ens posisjon i feltet av kandidater fremover. Både forrige og nåværende kurs har hatt rundt 150 søkere fra ulike segmenter og nivåer, noe som både signaliserer et behov og ønske om kompetansepåfyll, men også legger et press på gjennomføringskraften til utdanningen, sier elitedirektør i NFF, Lise Klaveness til fotball.no.

Samarbeid om pilotprosjekt

– A-lisensutdanningen er historisk først og fremst et hovedtrenerkurs på seniornivå, men vi jobber hardt med å imøtekomme ønsket fra fotballfamilien om kunnskap, kompetanse og formelle lisenser i andre funksjoner. Sammen med ligaforeninger, kretser, klubber, universitet og høyskoler søker vi å finne gode synergier for fremtidens trenerutdanning. Utfordringen er å balansere en økning i kvantitet med en opprettholdelse – og helst økning i kvalitet, fortsetter Klaveness.

  Derfor har NFF nå opprettet en pilot på regionalt nivå i Buskerud/Telemark, der toppklubber, Norsk Toppfotball, krets og NFF sentralt bidrar med ressurser. Denne piloten sikrer ti ekstra plasser og er første viktige steg i retning av å imøtegå den store etterspørselen etter utdanningstilbud. 
  I tillegg jobbes det parallelt med utformingen av UEFA Elite Youth A, som vil bli et meget godt tilbud til ambisiøse trenere. 

Flere regionale gjennomføringer

Mathias Haugaasen, fagansvarlig for topptrenerutdanning, har vært sentral i arbeidet med dette. 
  –  Vi er i planleggingen av flere regionale gjennomføringer kommende år – hvor erfaringer vi gjør oss i år er avgjørende for å sikre god kvalitet i dette videre arbeidet. Kapasiteten vår i 2022 vil være et mellomsteg på veien mot et betydelig løft i 2023, men vi er avhengige av å få engasjert det regionale nivået enda sterkere for å tilby en kvalitetsutdanning til alle de som søker, sier Haugaasen til fotball.no.

Her er deltakerne

Her er de uttatte treneren til UEFA A-lisens i 2022:

 • Roger ​Risholt
 • Erik Mykland
 • Isabell​ Bachor
 • Rune Haavelmoen
 • Lisa Marie Woods
 • Endre​ Brenne
 • Thomas Lyngbø
 • Martin Dolvik
 • Håkon ​Kristiansen
 • Jørn-Ole Korslund
 • Eirik Ranheim
 • Petter Sjåholm Melø
 • August Nyland Ørsahl
 • Johan Gjønnes Nilsen
 • Enrique Paez
 • Jørgen ​Reikerås
 • Jørgen​ Bjørn
 • Katrine​ Tretteng
 • Pål Fjelde
 • Marius​ Kloster
 • Øyvind Hompland
 • Dan Jøran Hafsås
 • Bjørn Vidar Stenersen
 • Sigbjørn Korneliussen
 • Jørgen​ Vik
 • Per Verner Rønning
 • Robin Shroot
 • Kjell Andre Thu
 • Thomas Myhre
 • Leif Tsolis
 • Vilde Rislaa
 • Øyvind Haga

Kriterier og uttak

En grundig og systematisk prosess med mange aktører i norsk fotball involvert ligger bak utplukkingen av de 32 trenerne som har fått plass på årets kurs.
  – Enkelte kriterier teller i større grad – som eksempelvis trenererfaring og nivået man utøver trenergjerningen. Kriteriene er gitt en objektiv vekting. Deretter gjøres en helhetlig og kvalitativ vurdering der likestilling og kompetansespredning (blant annet kretsvis og nivåfordeling) er sentrale premisser. Prosessen har vært gjennom mange ledd, før det endelige uttaket har vært gjennomgått og fattet av eliteavdelingens ledergruppe, forklarer Haugaasen.