Mentor Nils Arne Eggen til minne

I dag har hele Norge, og en stor del av den norske fotballtrener-standen tatt farvel med vår alles mentor – Nils Arne Eggen. Det ble en flott og verdig høytid i Orkdal Kirke i dag, og til det siste bidro Nils Arne med en åpen og tilgjengelig bisettelse. Det ble en sterk, minnerik og ikke minst god oppsummering av en unik manns liv. En fotballtrener som aldri vil bli glemt. Takk for alt!

PÅ HJEMMEBANE: Nils Arne Eggen på hjemmebane – som engasjert trener på en praksisøkt under Cupfinaleseminaret i 2012. Foto: Ivar Thoresen

Hva skal jeg formidle om Nils Arne Eggen, som ikke allerede er sagt og skrevet om denne unike skikkelsen og fantastiske fotballtreneren?

Jeg gir det et forsøk – fordi Nils Arne også på et tidspunkt var min arbeidsgiver. Som styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening (2012-2014) var han en svært engasjert tillitsvalgt som brant for arbeidsrett og stillingsvernet for fotballtrenere. 
  Nils Arne hadde tilbake i 1984-85 sittet i et NFF-utvalg som så på forbedringer for norsk fotball. Hvor en egen Trenerforening i norsk fotball (etter modell fra Sverige) ble foreslått som et viktig virkemiddel. Historien vet vi. Høsten 1986 ble NFT stiftet på Hotell Ibsen under Forbundstrenersamlingen i Skien – selvfølgelig med Nils Arne ringside.

På Cupfinaleseminarene i 2012 og 2013 var han en naturlig bidragsyter i programmet. Da var han hjemme hos sine egne. Han fyrte av fra podiet i debattene og instruerte intenst på feltet i Valhall under praksissekvensen. Og hadde alltid tid for kollegaer med velmenende råd og påpakninger. 

Nils Arne levde og åndet for fotballfaget, trenergjerningen og sine disipler. For det var akkurat det man følte når man var i hans nærhet. Han var den ubestridte læremesteren og veiviseren. Og han hadde et arsenal av strategier og virkemidler for å få spillere, trenere og ledere til å lytte til hans argumenter – og følge hans vei og postulater.

Han var genuint opptatt av å også utvikle fotballtrenere, ikke bare fotballspillere og lag. Da han gradvis «trappet ned» i Rosenborg på slutten av 90-tallet, valgte han sammen med sin sønn, Knut Thorbjørn, RBK og miljøet i Orkla FK å utvikle «Eggens trenerskole». En møteplass for fotballtrenere som ville lære mer om Godfot-teorien, spillestil og god trener-pedagogikk. Hvilken fantastisk arena som ble delt med noviser og proffer i norsk fotball – om det var på kulturhuset på Orkanger, på fotballanlegget i bygda eller på Bårdshaug Herregård hvor erfaringsutvekslingen ble gjort i baren på kveldstid – alltid med en tilstedeværende Eggen som midtpunkt. Trenerforeningen fikk være med som arrangør etter hvert, og det var under disse skolene jeg lærte å kjenne Nils Arne bedre og forstod bedre miljøet han var fostret i.

Det var stort da jeg som daglig leder i NFT fikk anledning til å overrekke Nils Arne og hans følgesvenn og kollega, Bjørn Hansen, beviset på at de var utnevnt til hedersmenn i foreningen. I pausen på Lerkendal foran tusenvis av trøndere (i 2017) som visste hvordan å hylle de to viktigste arkitektene for klubbens storhetstid. 

Det gjør meg stolt å vite at Nils Arne gjennom mange år bidro til å bygge opp den Trenerforeningen som vi i dag er blitt, og at han selv ofte benyttet anledningen til å skryte av vår virksomhet. Da var det også lettere å tåle noen verbale skyllebøtter fra mannen – når han mente at foreningen ikke alltid fremstod like bra i offentligheten. 

Vi kommer til å savne Nils Arne Eggen, men han vil aldri bli glemt. Han har gitt oss en arv det er vår oppgave å forvalte. Det forplikter.

Hvil i fred, gode venn og trenerkollega.

CUPFINALESEMINARET: – På Cupfinaleseminaret var Nils Arne Eggen hjemme hos sine egne. Han fyrte av fra podiet i debattene og instruerte intenst på feltet i Valhall under praksisen, skriver Teddy Moen i dette minneordet. Her er de to sammen på Cupfinaleseminaret i 2012. Foto: Ivar Thoresen