UEFA Keepertrener B-kurs lyses ut

Norges Fotballforbund lyser nå ut UEFA Keepertrener B-kurs, med søknadsfrist 20. februar.

UEFA Keepertrener B retter seg mot keepertrenere i både bredde- og toppfotballen og er det nest høyeste nivået på NFFs keepertrenerkursstige (nivå 3).

Mål

Målet med utdanningen er at en lisensiert trener med UEFA Keepertrener B skal ha god nok faglig og pedagogisk innsikt, praktisk fotballerfaring og personlighet til å trene keepere i utviklingsalder og på seniornivå i bredde og topp. UEFA Keepertrener B-lisens skal kunne skolere talentfulle keepere både i en helhetlig sammenheng og på detaljnivå. Han/hun skal også kunne veilede og instruere lag/lagdeler i samhandling med keeper, i et tett samarbeid med det øvrige trenerteamet.

En UEFA Keepertrener B-lisenstrener skal videre ha innsikt i keepertrenerrollens støttefunksjoner, og ha innsikt i

 • coaching, pedagogikk og formidling
 • kamp – og spilleranalyse
 • fysisk trening
 • mental trening/psykiske ressurser

Opptakskrav

For å bli tatt opp på kurset må søkeren oppfylle følgende krav:

 1. Ha solid trenerpraksis som keepertrener.
 2. Ha praktisk spillererfaring på akseptabelt nivå.
 3. Inneha gyldig NFF C-lisensautorisasjon/Grasrottrener (Tidligere B-kurs/Trener 1)
 4. Ha gjennomført Keepertrenerkurs 1 og 2/NFF KT C /Grasrotkeepertrener og NFF KT B-lisens (Ferdighetsutvikling for keepere)

Ved søknad om opptak vurderes:

 • Praksis som keepertrener/trener
 • Spillerbakgrunn
 • Referanseuttalelser om utvist interesse, grundighet og dyktighet.
 • Annen utdanning eller praksis med tilknytning til, eller betydning for trener/veiledervirksomhet i fotball.
 • Praksis som kursveileder eller annen relevant virksomhet/praksis innenfor krets eller forbund

Oppstart i mars

Kurset går over seks måneder og starter med et Teamsmøte medio mars og førkursoppgaver i mars-april, og deretter en tredagers samling, på Hønefoss, 22.-24. april. Her er det både teori og praksis og fokuset er rettet mest mot den individuelle dimensjonen av ferdighetsbegrepet, men også noe relasjonelt. Du vil jobbe både med keepere isolert og med keepere og utespillere.
  Deretter skal deltakerne jobbe i egen klubb med flere tildelte oppgaver og veiledning via digitale plattformer fram mot en firedagers samling på Hønefoss, antakelig 1.-4. september, etterfulgt av en ny fase med klubbarbeid før kurset avsluttes med innlevering av loggbok 1. november.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli endringer av datoer og opplegg knyttet til eventuelle koronarestriksjoner fremover.
  NFFs ansvarlige for keepertrenerutdanningen Jan-Erik Stinessen kan svare på ytterligere spørsmål om kurset, som altså har søknadsfrist 20. februar.
  Det skal maksimalt tas ut 16 deltakere til kurset.