STORT PROSJEKT: – Det største fagprosjektet jeg kan erindre i min tid i Norges Fotballforbund, sier Håkon Grøttland om NFFs nye helhetlige plan for spillerutvikling 6-16 år. Foto: Ivar Thoresen

NFFs nye spillerutviklingsplan: Tydeligere retningslinjer og sportslig rød tråd

– Det største fagprosjektet jeg kan erindre i min tid i Norges Fotballforbund, sier Håkon Grøttland. Han er seksjonsleder for trener- og spillerutvikling i NFF og har holdt i tømmene for den nye helhetlige planen for spillerutvikling for aldersgruppa 6-16 år, som Fotballforbundet nå har rullet ut – med en klar ambisjon om at planen skal forankres i klubbenes sportsplaner og være et konkret hjelpemiddel og verktøy for fotballtrenere over hele landet.

Til grunn for arbeidet ligger NFFs visjon; Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap.
  – Spillerutviklingsbegrepet er brukt bevisst. Ikke fordi dette først og fremst handler om å utvikle toppspillere, men fordi flest mulig må oppleve mestring og utvikling hele veien, sier Håkon Grøttland til Fotballtreneren.
  – Det er cirka 15 000 fotballspillere i hvert alderskull i Norge. Bare en eller maks to av dem når A-landslaget. Vår jobb er derfor at flest mulig av disse skal bli glade i fotball. Det har en verdi i seg sjøl, men har også betynding for næringa norsk fotball. Gode fotballopplevelser for flest mulig er viktig.
  – Vi må ut på feltet og skape gode fotballtreninger – det er kjernen, uansett om du drømmer om Barcelona eller fotballen her og nå. Alle trigges av utvikling. Det er det som gjør at du har lyst til å komme tilbake til neste trening. Det er ikke gøy om du ikke mestrer eller  utvikler deg, verken når det gjelder fotball eller andre ting i livet.

Hele fagmiljøet har bidratt

Siden tidlig på høsten har et femtitalls personer tilknyttet NFF-systemet vært involvert i arbeidet som nå har munnet ut i den nye helhetlige spillerutviklingsplanen som skal sette retningen for arbeidet i hele norsk barne- og ungdomsfotball i åra som kommer.
  – Det har vært så mange folk involvert. På tvers av avdelingene i NFF og i fotballkretsene. Vi har dratt veksler på et stort antall fagfolk på ulike vis. Noen har vært med hele veien, mens andre med spesialkompetanse har vært med på enkelte deler av planarbeidet. For eksempel har Drillo, Ståle Solbakken og Øyvind Larsen bidratt rundt det som har med soneforsvar å gjøre.
  – Bedre kompetanse er det ikke mulig å få rundt det, påpeker Grøttland. Han fremhever også Bård Homstøls ekspertise rundt det som har med det fysiske å gjøre, og hvordan de aldersbestemte landslagstrenerne har bidratt rundt læringsmomentene i Landslagsskolen.

– Dette har vært et stort lagarbeid. Veldig gøy og givende i en ellers fotballtrist periode. Det har vært inspirerende for meg og forhåpentligvis for de andre som har deltatt i dette arbeidet. Det har vært litt av en reise fra vi lagde den første versjonen av Landslagsskolen for noen år siden, med bare noen få involverte personer, til denne massive prosessen med det store laget vi har hatt med.

Helhetlig og tydelig

Det er to helt tydelige stolper i den nye helhetlige planen for spillerutvikling 6-16 år som nå rulles ut. 
  Det første er en tydeliggjøring av retningslinjer og regler i barne- og ungdomsfotballen. Det andre er skoleringsplaner med læringsmomenter og øvelser for ulike alderstrinn med en tydeligere sportslig rød tråd gjennom hele planverket.

– Vi har sett at landskapet når det gjelder spillerutvikling har endret seg betydelig de siste åra. Det er flere på post – flere jobber og mer penger involvert. I takt med dette har vi sett behov for å rydde opp litt i hva som er innafor å gjøre, og ikke. Dette slik at trenerne skal få brukt mer tid på fotball og faget, ikke på diskusjoner og krangling om hva som er greit og ikke greit, spesielt når det gjelder seleksjon og topping av lag. Her har NFF også hatt behov for å gjøre presiseringer opp mot NIFs barneidrettsbestemmelser, sier Håkon Grøttland.

Skille ved 12 år

Han peker på at det nå presiseres og understrekes at det magiske skillet går ved 12 år. 
  – Det skal ikke forekomme noen form for seleksjon fram til spillerne er 12 år, men fra og med de fyller 12 år er det innafor å melde på lag ut fra nivå. Vi understreker at det skal være et tilbud til alle, men det er anledning til å differensiere tilbudet fra 12 år. Det er også det året man fyller 12 år at Landslagsskolen starter, og dermed da den nasjonale seleksjonen starter.
  – Dette mener vi er naturlig. Det gir en mjukere overgang til ungdomsfotballen, samtidig som 12-åringene går fra sjuer- til nierfotball. Derfor henger dette på greip, mener Grøttland. 

De nye retningslinjene er også tydeligere når det gjelder allsidighet vs. spesialisering.
  – Det er nærmest opplest og vedtatt at man må drive med mange idretter som ung for å bli god. Vi ønsker å tydeliggjøre dette: Driv med det du synes er gøy, men skal du bli god må du trene mye på den idretten du skal bli god i. Og for fotball sin del ligger allsidighet og variasjon implisitt i spillets kompleksitet, sier Grøttland.
  I retningslinjene er dette konkretisert slik:
  «Allsidighet gir både høyere aktivitetsnivå og kan også gi overføringsverdi til fotballen. Samtidig mener vi vår idrett er allsidig i seg selv, og vi vet at mange vil spille fotball hele året. Det er derfor viktig at vi legger til rette for dette gjennom hele året, og at kretsene sammen med klubbene tilbyr serie- og turneringsspill i en sesong som varer lenger enn kun fra mai til september, med pause i hele sommerferien.»

Sportslig rød tråd

Den sportslige røde tråden i utviklingsløpet sikres nå gjennom fire ulike skoleringsplaner:

 • 6-7 år
 • 8-9 år
 • 10-12 år
 • Landslagsskolen (12-16 år)

– Planverket til Landslagsskolen var opprinnelig ment for fotballkretsene til bruk i deres spillerutviklingsarbeid med de beste, med tanke på kretslag og videre til aldersbestemte landslag. Nå ønsker vi at også ungdomsklubbene benytter Landslagsskolen som en del av sin sportsplan, sier Grøttland videre og legger til:
  – Skoleringsplanene er laget med tanke på at fotball skal være gøy og utviklende for alle som deltar. Derfor er skoleringsplanene for barnefotballen ganske enkle. Øvelsen der har egentlig vært å skrelle vekk slik at vi står igjen med en kjerne av det viktigste av det som er viktig. Når vi kommer til Landslagsskolen har den litt flere lag i seg.

Grøttland håper klubbene vil ta skoleringsplanene i bruk og gjøre dem til en del av sine sportsplaner.
  – Det er målet. Vi ønsker å se en endring av praksis der ute ganske snart ved at klubbene benytter seg av den nye spillerutviklingsplanen. Mange klubber er i sportsplan-prosesser, og vi vet at mange tar for seg mye i sine sportsplaner, men har for lite fokus på det som skjer i selve treningsøkta. Gladnyheten nå er at de ikke trenger å lage sitt eget, men kan benytte seg av våre skoleringsplaner.

Fart i hodet, fart i beina, fart i ballen

Når det gjelder den røde tråden – og hva som er ønsket prioritering i utviklingsarbeidet framover kan det oppsummeres i følgende punkter:

 • Bli bedre til å score mål, bli bedre til å hindre mål
 • Mer fart og frekvens i 1v1-situasjoner, offensivt og defensivt. Flere treninger og aktiviteter hvor fart i beina blir stimulert.
 • Mest mulig spill og motspill på alle treninger, fra starten av.

– Vi ser internasjonalt at vi ikke er gode nok individuelt, og i og for seg heller ikke som lag, i å komme oss ut av uavklarte situasjoner som ballvinnere. Det må vi sette fokus på, understreker Håkon Grøttland.

Den gode økta med mestringsorientert ledelse

FIGUR 1: Den gode økta med mestringsorientert ledelse står sentralt i NFFs nye helhetlige plan for spillerutvikling 6-16 år.

Kjernen i den røde tråden blir å lage den gode treningsøkta med mestringsorientert ledelse. Det betyr treningsøkter med et klart tema fra start til mål. Det handler om mye og god aktivitet, spesifisitet, kvalitet og differensiering gjennom økta.

  – Mestringsorientert ledelse blir vesentlig på trenerkursene våre framover. Vi ønsker gode trenere som forstår at det handler om å utvikle spillere framfor å dyrke resultater i ung alder. Trenere som skaper trygghet og viser tillit. Så ønsker vi å forsterke at læring i fotball handler om å løse spillsituasjoner, sier Håkon Grøttland.
  – Vi fokuserer også på at det skal være et klart tema for hver treningsøkt. Fra dag én. Det skal ikke være litt av alt, men et tema som tar utgangspunkt i en spillsituasjon, og vi drar spesifisitetsprinsippet enda lenger enn før – med spesielt fokus på det som går på å trigge fart i beina, fart i hodet og fart i ballen så ofte som mulig.

Kampen om ballen

FIGUR 2: Fokuset i spillerutviklingslanen for 6-7 år er avgrenset til Kampen om ballen, om å hindre mål og om å score mål.

Alt tar utgangspunkt i kampen om ballen, og for de aller yngste – 6- og 7-åringene – er kampen om ballen det alt handler om, brutt ned i det å hindre mål og score mål.
  For denne aldersgruppa vil hovedfokus være på «meg og ballen». Øvelser og læringsmomenter/mål bør derfor i størst mulig grad handle om ballkontroll og individuelle ferdigheter. Så går vi i spill med få spillere, hvor de får øvd videre på de samme ferdighetene i en spillsituasjon.

FIGUR 3: Kampen om ballen er fortsatt kjernen i skoleringsplanen for aldersgruppa 8-9 og 10-12 år. Komme til avslutning – score mål og hindre avslutning – hindre mål er fortsatt sentralt. I tillegg kommer dødballer for og mot inn som et element, sammen med det å spille seg framover i banen og vinne ball – hindre motstander i å komme forbi.

– Det med dødballer er et vesentlig element. Vi har spillere som knapt har et forhold til dødballer de første årene de spiller fotball. Derfor ønsker vi å løfte det opp allerede her, sier Håkon Grøttland.
  – Det som ellers er nytt, og som bryter med slik vi tradisjonelt har tenkt, er at hvis temaet for økta er å score mål så starter vi med det fra første minutt og holder det fokuset gjennom hele økta. Det handler fortsatt om sjef over ballen og ting vi kjenner fra før, men vi setter det inn i en spille med og mot-kontekst umiddelbart. Isolerte teknikkøvelser er historie. Det kan spillerne jobbe med på egen hånd. 

FIGUR 4: Landslagsskolens spillmodell tar utgangspunkt i det samme – kampen om ballen, men bygges samtidig ut med flere offensive og defensive momenter.

– Landslagsskolens modell har vi hatt et par år. Vi bygger videre på det samme, men litt mer nyansert, gjennom tre offensive og tre defensive spillfaser som det dykkes ned i.

Det hele skal lede fram til «Dette er Norge» (figur 5), slik det er definert i NFFs sportsplan.
  – Vi ønsker å få fram spillere som er gode på dette, påpeker Håkon Grøttland.
  Ikke minst blir soneforsvar sentralt framover. Et område hvor Norge var helt i verdenstoppen, men som på mange måte har gått litt i glemmeboka, og blitt nedprioritert.
  – Vi brusher det kraftig opp, blant annet gjennom et eget hefte utarbeidet av Drillo, Ståle Solbakken og Øyvind Larsen (se egen artikkel på side 28 og 29). Du finner ingen bedre enn dem når det gjelder soneforsvar, og det blir pensum i Landslagsskolen.

FIGUR 5: Dette er Norge – sluttproduktet for NFFs nye helhetlige spillerutviklingsplan for aldersgruppa 6-16 år.

Planenes oppbygning

Grøttland forklarer videre nærmere hvordan skoleringsplanene for de ulike årstrinnene er bygd opp.

 • Først defineres tema.
 • Så tydeliggjøres læringsmomentene, som trenerne skal ha et forhold til.– Dette er det vi har brukt mest tid på, for å kunne være presise nok og sitte igjen med de viktigste tingene, selve kjernen.
 • Til slutt kommer øvelsene.

– Vår neste jobb blir å få trenerne til å forstå hva læringsmomentene betyr og innebærer så de kan påvirke spillerne på feltet. Dette blir helt sentralt på trenerkursene våre framover, sier Grøttland. 
  Både grasrottrenerkursene og UEFA B-lisens vil preges sterkt av den nye helhetlige spillerutviklingsplanen.
  Det vil etterhvert også komme videoer som skal forsterke momentene og hjelpe trenerne til å forstå hva som ligger i læringsmomentene, samtidig som det skal kjøres veiledning overfor både kretser og klubber. 
  – Vi ønsker også å få mer trykk på dette inn i Kvalitetsklubb-konseptet, rundt det som handler om det fotballfaglige og sportsplaner.

Fem trenerforum

NFF ønsker også at den nye spillerutviklingsplanen skal danne grunnlag for fem trenerforum i året ute i klubbene, med klart definerte temaer ut fra skoleringsplanene:

 1. Sportsplanen – roller, verdier og retningslinjer
 2. Den gode økta med mestringsorientert ledelse
 3. Situasjoner, momenter og øvelser i angrep
 4. Situasjoner, momenter og øvelser i forsvar
 5. Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball – Landslagsskolen

– Vi ser at det er mange rare temaer på trenerforum rundt omkring. Vi ønsker å hjelpe klubbene med å stramme inn litt. Dra i gang en slags nasjonal dugnad for å skape felles forståelse rundt dette, sier Grøttland.
  Han understreker at fotballkretsene blir ekstremt viktige med tanke på å sette trykk på denne prosessen opp mot klubbene. Det er også derfor kretsene har vært så sterkt involvert i prosessen og fått eierskap til spillerutviklingsplanen og skoleringsplanene. Kretsansvarlig (KA) trenerutvikling har ansvar for oppfølgingsarbeidet i barnefotballen, mens KA spillerutvikling følger opp trenerne i ungdomsfotballen.
  – Mitt inntrykk er at kretsene oppfatter at dette er bra og etterlengtet og at de gleder seg til å komme i gang med å implementere planverket ute i klubber over hele landet. Det er bra trenerutvikling å komme seg ut, møte klubbene og påvirke trenerne.

Behov for endring

Håkon Grøttland peker på to sentrale faktorer som ligger til grunn for det omfattende arbeidet som nå er gjort.
  – Det ene er at ethvert planverk må revideres i takt med erfaringer og referanser. En revisjon og utvikling av eksisterende planverk er både naturlig og nødvendig.
  – I tillegg så vi at det var mye bra i våre planer for barnefotballen, men det hang kanskje ikke godt nok på greip opp mot det videre løpet i Landslagsskolen. Vi ønsket en tydeligere rød tråd gjennom hele løpet, pluss at vi så det var for mye i de planene vi hadde. Vi så behov for å krympe ned, utvikle planer som er enda mer konkrete, håndfaste og ikke minst mer tydelige. Ett eksempel: Vi ønsker fokus på 1v1 i full fart. Da må det synes tydelig i planverket at vi tar det på alvor. 
  – Det betyr ikke at det vi hadde var dårlig, men at vi utvikler oss videre, understreker Grøttland.

Etterlengtet

Han forteller videre om mange positive reaksjoner på den nye spillerutviklingsplanen så langt. Mange føler det er etterlengtet, og er fornøyd med tilgjengeligheten og hvordan dette er presentert på fotball.no.
  – Så tipper jeg det etterhvert vil bli noen faglige diskusjoner. Noen vil være uenig i retningen, mens andre vil finne ting de savner, men det skal vi tåle.
  – Vi har tatt vekk veldig, mye, så mange vil sikkert spørre seg om hvor det er blitt av delferdighetene. Den nye planen inneholder ingen finter, ikke noe isolert teknisk trening, og vi er forberedt på at det etterspørres. Det kan vi svare ut. Vi øver på delferdigheter i den nye planen også, men det skjer implisitt med utgangspunkt i spillsituasjoner, sier Grøttland og både gjentar og understreker:
  – Den virkelige terpinga på tekniske ting må spillerne gjøre på egen hånd. Lagstreninga skal ha fokus på spillsituasjoner og øving i det. For å bli god i delferdigheter og teknisk trenger du ikke en trener som coacher deg, det lærer du på egen hånd om du holder på nok.
   – Og når det gjelder finter: Det finnes knapt i dagens fotball på høyt nivå. De beste driblerne er gode fordi de har kontroll på kroppen, identifiserer rom og smetter dit. Det er derfor vi er så opptatt av fart i beina, evnen til å bevege seg raskt – hvor som helst, når som helst. Det handler ikke minst om å ha kontroll på overkroppen så spillerne kjapt kan mobilisere kraft i alle retninger. Norske spillere er ikke gode nok på dette – er ofte fremoverbøyd og lener oss sideveis, og mister forutsetningene for hurtige retningsforandringer og bevegelser. Her må vi bli bedre, og har dratt stor nytte av Bård Homstøls kompetanse i forbindelse med den nye planen, avslutter Håkon Grøttland. 

GLEDE, DRØMMER OG FELLESKAP: NFFs visjon; Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap, ligger til grunn for arbeidet med den nye spillerutviklingsplanen. Foto: Ivar Thoresen