Tiden er inne for et nasjonalt senter

INTENSJONSAVTALE: Ole Myhrvold og Nils Fisketjønn i NFF sammen med Tone Hassel (Sand IL) og Jan Ivar Engebretsen (Ullensaker Idrettsråd) da det i 2018 ble undertegne en intensjonsavtale mellom de tre partene om bygging av et nytt treningsanlegg for landslagene på Jessheim. NFTs daglige leder Teddy Moen skriver i denne artikkelen at tida er moden for å bygge et nasjonalt kraftsenter for fotballutvikling. Planene må realiseres. Foto: NFF
  • KOMMENTAR
    Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2021.

Det er alltid noe å lære av ens kritikere og antatte motstandere. Selv når angrepene og budskapet kan svi og kjennes urettferdig. Terje Liverød er erfaren fotballeder med mye kunnskap om internasjonal fotball. At han har valgt å bruke tid og ressurser på å utarbeide en rapport om norsk toppfotball, synes jeg er bra og spennende. Det er mye fakta og analyser i rapporten jeg finner interessant. Men jeg deler langt fra alle konklusjonene han trekker. 

Det er gjerne slik at man må forenkle og provosere, om man skal gis plass i norsk sportspresse. Personlig liker jeg dårlig denne type retorikk, man gjerne må bruke for å få overskrifter og klikk. Min jobb er likevel å lytte, lese og forsøke å forstå avsenders målsetting og budskap. Og trekke ut essensen av kritikken som frembringes.

Terje Liverød, NFF, Norsk Toppfotball og Trenerforeningen deler i debatten gjennom Dagens Næringsliv, en erkjennelse om at resultatene i norsk toppfotball er for dårlige. At norsk toppfotball underpresterer i forhold til nedfelte mål og ressurstilgang. En rekke konkrete anbefalinger om veivalg fremover ble også gitt – om norsk toppfotball skal løftes betraktelig.

Kunnskap og kompetanse

Trenerforeningen har gjennom mange år hevdet at det er nødvendig med en større og tyngre satsing på trenerutdanning i norsk fotball. Forståelsen om at kunnskap og kompetanse er ufravikelig viktig for å løfte vår hjemlig fotball, er blitt omfavnet i svært mange miljøer. Det har gitt en «eksplosjon» av tiltak for trenere, kurs, utdanning, impuls etc. Noe som er bra. Men kvantitet garanterer ikke for kvalitet alltid.  

Gjennom etableringen av Eliteavdelingen i NFF, oppbygningen av «Toppfotballsenteret» i NTF og en økt satsing på kompetansebygging i toppklubbene, har man gjort store steg på å ta toppfotball og trenerutdannelse på alvor. Likevel er det ikke nok.

Det må skapes mer nysgjerrighet, gjøres tilgjengelig ytterligere ressurser og statusen rundt arbeidet med norsk toppfotball må økes betraktelig innen NFF. 

Et nasjonalt senter på Jessheim

Sammen må fagmiljøene og interesseorganisasjonene i norsk fotball jobbe mot følgende visjon: Hvordan kan man reise et fysisk kompetansesenter for toppspiller- og topptrenerutdanning?

Etter min mening er det gjort et formidabelt arbeid med analyser og benchmarking av norsk toppfotball. Nå føles tiden riktig for å reise et moderne treningsanlegg hvor kompetansen skal inn og aktivitet utøves i praksis. 

Gjennom en rekke år har NFF hatt på tegnebrettet en rekke forslag til etableringen av et nasjonalt senter for fotball. Det ligger en intensjonsavtale mellom NFF, Sand IL og Ullensaker Idrettsråd om byggingen av et landslagssenter på Jessheim.

Jeg tror det er helt avgjørende nå at vi sammen skaper en visjon og et positivt forventningspress overfor norsk fotballs ledere om at det må bygges et fullverdig nasjonalanlegg for fotballutvikling – om man skal være konkurransedyktige fremover.

Norsk toppfotball på klubb- og landslagsnivå behøver et moderne anlegg for alle våre landslag og et fullverdig kompetansesenter hvor også all topptrenerutdanning kan samles. 

De fleste fotballnasjoner i Europa har bygget denne type anlegg, og erfaringene som trekkes fra dem er udelt positive.

Ressurser finnes

Å bygge et nasjonalt senter må ikke settes opp mot alle de andre viktige oppgaver som norsk fotball har. Her må en ta mål av seg å finne partnere, investorer og gode bidragsytere, som vil støtte opp om en slik målsetting. 

Norsk fotball har en formidabel kultur og tradisjon for å reise flotte anlegg for fotball. Der er vi i verdenstoppen! Når Åsane i Bergen kan bygge et idrettsanlegg til over 700 millioner kroner, må NFF sammen med gode samarbeidspartnere klare å få på plass en plan for anlegget nær Gardermoen.

Parallelt med etableringen av senteret er det også av avgjørende betydning at miljøet får en frihet og autonomi, som gjør man i stand til å bygge en prestasjonskultur på toppnivå. Hvor man kan ha de beste fagfolkene i norsk fotball under et felles tak, hvor det er handlingsrom, kreativitet og raske beslutningsveier. 

Tiden er inne for endelig å skape fotballens eget Olympiatoppsenter. Dette har vært diskutert mange ganger, men nå er det ingen vei utenom. Vi som fagfolk må gå i bresjen for å legge press på beslutningstakerne i norsk fotball om at det ikke lengre er et prosjekt som kan utsettes.