Høgskolen Innlandet tilbyr deltidsstudium i trenerrollen

Høgskolen i Innlandet tilbyr fra høsten 2021 et nytt deltidsstudium med spesialisering i trenerrollen.

NYTT TILBUD: Høgskolen tilbyr nytt deltidsstudium med spesialisering i trenerrollen over fire år, som gir bachelorgrad når det er fullført

Det er Høgskolen Innlandets avdeling i Elverum som administrerer deltidsstudiet, som går over fire år, gir 180 studiepoeng og bachelorgrad.

Samarbeid med idretten

Høgskolen i Innlandet (HINN) samarbeider med den organiserte idretten om den nye nett- og samlingsbasert Bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Det innebærer et spennende møte mellom akademia og praksisfeltet som vil utstyre fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. 
  Studentene på studiet fordyper seg i en valgt idrett som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og får kompetanse til å arbeide som trener på de fleste nivåer i idretten.

Nett- og samlingsbasert

Utdanningen retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Studiet er tilpasset de som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell idrettsutdanning.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid, på studiestedet.  
  Hvert semester blir det i tillegg gjennomført minimum én obligatorisk samling, enten digital eller fysisk. 

Mye praksis

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og utstyrer fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.
  Alle fire årene er det også trenerpraksis relatert til studentenes fordypningsidrett. Første studieår er det 45 timer praksis, mens det andre, tredje og fjerde år er minimum 90 timer trenerpraksis.
  Opptakskravet er generell studiekompetanse samt signert avtale om praksis med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Det er 27 plasser ved studiet. Søknadsfrist er 15. april.