Finnmarksløftet – for å følge opp topptrenere og kvinnelige trenere

NFF Finnmark skal i halvannet år følge opp potensielle topptrenere, kvinnelige trenere og framtidas ledere gjennom et eget prosjekt – Finnmarksløftet.

TAR GREP: Roger Finjord er daglig leder i NFF Finnmark, som nå tar grep overfor både trenere og ledere gjennom Finnmarksløftet. Foto: NTB

– Velkommen til Finnmarksløftet! Som en del av arven etter bolyst, ønsker vi i Finnmark Fotballkrets å satse på våre fremtidige ledere og trenere. Prosjektet «Finnmarksløftet» skal skape en arena på tvers av fagfeltene, som igjen motiverer og utvikler topptrenere, kvinnelige trenere og fremtidens ledere. Erfarne og dyktige ledere/trenere med kompetanse fra klubb og arbeidsliv vil være mentorer gjennom prosjektet, skriver NFF Finnmark på sin hjemmeside.

Topptrenere og jenter

I tillegg til framtidens ledere inkluderer altså prosjektet både kvinnelige trenere og topptreneren.
  NFF Finnmark skriver følgende om de to målgruppene:

  • Topptreneren 
    – Er du vår nye topptrener? Prosjektet ønsker å gi deg som deltaker mer faglig tyngde inn mot rollen som topptrener, både på feltet, men like mye deg som leder og alt som følger med rollen som trener i toppfotballen. Gjennom felles seanser med lederbiten i prosjektet, skal du få innblikk i hvordan lederne tenker klubb og organisering, samt lære å jobbe tett med ledere i klubb. I mellomfasen jobber vi med dine målsetninger og ambisjoner, samt fag ute på feltet.
  • Kvinnelige trenere
    – Vi ønsker å skape trygge kvinnelige trenere, som tar på seg treneroppgaver over mange år i klubb og krets. Deltakerne får utviklet seg masse på feltet, i tillegg til din rolle inn mot klubb. Hvordan jobbe best i lag? På samlingen vil vi jobbe med temaer og caser, mens vi i oppfølgingsarbeidet vil jobbe ut ifra ditt ståsted.

Sju tiltak

Prosjektet er planlagt med til sammen sju ulike tiltak i løpet av det nærmeste halvannet året, både fellessamlinger og oppfølging i eget miljø.
  Det planlegges et omfattende program, med både teori, praksis, konkrete caser og gruppearbeid. En mentorgruppe vil også støtte deltakerne underveis.

NFF Finnmark inviterer til et åpent informasjonsmøte om prosjektet tirsdag 23. februar, med uttak av deltakere i løpet av mars.