Fotballspesifikk «fotballhurtighet»

Alle spillere står eller går mer enn halvparten av tiden i kampsituasjoner, i andre perioder løper eller spurter de fra middels til svært høy intensitet med/uten ball. Dette regulerer spillerne selv helt naturlig når de spiller fotball både organisert eller uorganisert.

FOTBALLHURTIGHET: og fotballbevegelser tidlig inn i barnefotballen. Foto: Reidar Schjei
  • Av Reidar Schjei

Som trener kan du påvirke utviklingen av «fotballhurtigheten» i meget stor grad. Den beste alderen for utvikling av «fotballhurtigheten» med fotballbevegelser må starte i barnefotballen.

Denne artikkelen er først og fremst rettet mot trenere fra grasrotnivået og inn i ungdomsfotballen. Den bygger på tidligere artikler på fotballtreneren.no. som jeg forsøker å holde en «rød tråd» i  «På vei mot internasjonal fotballhurtighet i norsk fotball» , 
«Sjef over ballen», «Koordinasjonstrening for barn og ungdom», «Bevisstgjøringen av fotballhurtigheten, og hvordan utvikle den» 
Linker til alle disse på slutten av artikkelen.

Fotball er en intensitetsidrett


Som trener kan du selvsagt påvirke intensiteten gjennom aktiv veiledning/coaching både i trening og kamp. Som trener bør du sette deg grundig inn i hva «fotballhurtigheten» innebærer. Du trenger hverken å ha en bachelor/master i fotball for å kunne gjøre det. Bare det å se, reflektere når du observerer internasjonale fotballkamper med Europas beste klubblag er du i stand til å bevisstgjøre deg det.

Hva legges i begrepet «fotballhurtighet» fokus mot fotballbevegelser?


Alle «fotballbevegelser» startet med en akselerasjon som går over i en spurt med eller uten ball. Disse starter enten fra stillestående, eller er i bevegelse. Spurtene utføres ofte med retningsforandringer, raske oppbremsinger, etterfulgt av raske akselerasjoner i en ny retning.

Raske spurter etter fall/taklinger, etter opp-hopp/headinger, raske bevegelser sidelengs, baklengs eller med driblinger over korte eller lengre avstander. Vi vet at slike «aktivitetsendringer» skjer i snitt hvert 4 sek (senior) i kamp. 
Denne kan du ta med deg inn i barne- og ungdomsfotballen.
Tenk alltid: ALL BEVEGELSE MED/UTEN BALL I FOTBALLBEVEGESLER. (sakte jogg med ball out)

Reflekter, hvordan vil du trene på dette da?

Handlingsvalg og valg/utførelse

«Fotballhurtighet» innebærer i høyeste grad å oppfatte (persepsjon) situasjoner kjapt, forutse med – og motspilleres handlinger, bevegelser, fart, retning som utløser et handlingsvalg, med påfølgende utførelse.

Dette kan utløse en løpsakselerasjon med /uten ball, slår/mottar en pasning til rett tid/timing i forhold til medspiller (e) motspillere. 
Alt dette skjer i kampsituasjon, og det må skje raskt, det vil si «lese spillet» som utvikler fotballforståelsen.

HandlingsvalgIlustrasjon: Reidar Schjei

Alt dette handler om å ta gode hurtige handlingsvalg (i hodet) med kvalitet i utførelsen (teknikk). Viktig at du som trener ikke «overtar» valgene gjennom coaching men velger en god pedagogisk tilnærming.

 Eksempel går inn med en spørrende tilnærming til ballfører, 
– Var dette et godt valg, hadde du flere valg i denne situasjonen, bevisstgjøring av spiller.

Handlingsvalg er kanskje den viktigste delen av «fotballhurtigheten» og i ifølge Raymond Verheijen (og andre studier), er det den delen som kan forbedres mest med 2-3 sekunder.
Minner deg om hva «spesifisitetsprinsippet» innebærer,  reflekter hvordan skal du bli bedre på dette?

Hvordan vil du trene på dette da?

Observer, reflekter, se «fotballhurtigheten» i et helhetsbilde.


Før du leser videre skal du klikke deg inn på linken under og se en video, et sammendrag av «fotballhurtigheten» i verdensklasse av «Messi». 
Sett deg godt til rette og reflekter over det du ser, og hele tiden ha i bakhodet hvordan skal du trene på dette?
Varighet: ca 6 min min. Trykk bildet.
VERDENS BESTE : uten tvil er Messi verdens beste på fotballhurtighet med ball.Skjermdump You Tube

Anbefaler deg å gi linken videre til dine spillere. Dette kaller jeg «oppdagende læring» ellers må du selv «synligjøre» det på best mulig måte på dine treninger. Legg merke til tyngdepunktet, balansen til «Messi» , på bilder av norske spillere ser vi at kroppstillingen er alt for «høy» de fører nesten «oppreist» de må senke tygdepunktet, og «danse» seg frem i god rytme.

Jeg er helt sikker på at du nå har et «bilde» i hodet ditt hva/hvordan du vil påvirke utviklingen av «fotballhurtigheten» gjennom tilrettelagt aktivitet for laget ditt.
Hvordan tror dere «Messi» trente på dette da han var barn? 
Han hadde mange av disse ferdighetene allerede før han kom til Barcelona som 13 åring i 2001.

Trykk på bildet se video
UTVIKLES I TIDLIG ALDER: Messi fikk utvikle sin fotballhurtighet allerede fra han var 6-7 år, gjennom ballkontroll og dribling»sjef over ballen» Bilde: Skjermdump You Tube

Tusener i barnefotballen  i Argentina spiller mye uorganisert fotball, før de blir oppdaget og hentet inn i akademiene rundt 10-12 årsalderen. Da har de drevet «oppdagende læring» og lært seg ferdigheter på egen hånd, sannsynligvis gjorde «Messi» også det.

Tid og rom faktoren


I barnefotballen er det viktig å være bevisst på størrelsen av «ramma» for aktiviteten. Hurtige «fotballbevegelser» blir flere og bedre med kvalitet innenfor en tilpasset «ramme»

Her må du planlegge nøye størrelsen på området/bane for at du skal få realistiske utfordringer i forhold til ferdighet/mestring, og hva du vil oppnå gjennom valgte læringsmomenter. Generelt vil  «store rom» gir lengre hurtige løp , «mindre rom» gir flere aktivtetsendringer hurtige og korte intensitetsløp. 

Når dere så «Messi», foregikk det aller meste av «fotballbevegelsene» med ball innen trange områder, men også med høy fart inn i ledig rom. 
Generelt vil jeg si start med gode romforhold (gir trygghet, mestring) så krymper du inn rommet ettersom ferdigheten utvikles.
Anbefalt aktivitet: «Sjef over ballen»

Ref tidligere tabell når det gjelder «tid og rom»
Tabell

Valg av banestørrelse i forhold til forventet intensitet:


All trening av «fotballhurtighet» bør skje iht. spesifisitetsprinsippet. Det vil si med ball i kamplike spillsituasjoner for å skape gode handlingsvalg med valg av utførelse.

Det vil si skal du bli god på å løse spillsituasjoner, må du øve det i kamplikt spill, helst retningsbestemt, mot mål med keepere, og innenfor et avgrenset område i forhold til om dere spiller 3èr, 4èr, 5èr osv.
Ved å trene «fotballhurtigheten» i spillsituasjoner vil en oppnå realistiske og normale intervaller fra lav til høy intensitet med/uten ball. 

Ole Gunnar Solskjær sa på et cupfinalseminar,  at i oppveksten spilte de kun «five a side» innendørs gjennom hele vinteren. De hadde ikke noe annet alternativ. I tillegg dro de til Trøndelag og Østersund i Sverige på innendørsturneringer. 
– Vi ble da ganske gode fotballspillere av det til slutt da, avsluttet «Champions League» mesteren fra 1999.

Smålagsspill Man. UIllustrasjon: Hva oppnår man ved å gå fra 8èr fotball til 4èr fotball, da vil den selvsagt øke enda mer i 3ere fotballen.

Anbefaling: 
Spillrelatert aktivitet bør være minst 80 -100 % av tiden i barne- og ungdomsfotballen. Koordinasjons aktivitet bør være obligatorisk som en liten del av hver trening, alternativt før treningen om det er mulig.

Hvordan påvirke/regulere intensiteten gjennom coaching


Ved å legge inn betingelser som hurtig ut av vendinger, vende bort motstander, hurtig ut/forbi i finter, hurtig inn/ut av ledig rom vil øke antall spurter i spill sekvenser. 
Spurter i barnefotballen kan defineres som lav, moderat og maks spurt. Dette vil spillerne i høy grad regulere selv.


Som trener kan du påvirke «fotballhurtigheten» igjennom coaching i økta. Husk løpene vil variere fra 2-4 sekunder og antallet i kamp varierer for hvert enkelt nivå.
Vær nøye på tidsbruken, korte intervaller i øvelsen med intensitet og kvalitet, pauser for restitusjon er svært viktig
Anbefaling: «Mye smålagsspill» 3:3, 4:4 i 2 lag eller 3 lagsspill, 3 minutterspill, coaching av pauselaget.

Egentrening av spesifik «fotballhurtighet»


I følge Raymond Verheijen (ref. tidligere artikkel) er det lite man klarer å forbedre hurtigheten med ren sprinttrening (0,2-0.3 sek)
Faktisk utgjør dette ca 2-3  meter på en 40 m spurt rett frem uten ball. Det kan være helt avgjørende for en forsvarer for å hindre angriperen å score, eller forsvareren å vinne ballen.

Spesifikk hurtighetstrening som egentrening

Skal man øke «fotballhurtigheten» ved egentrening, anbefales å gjøre det ved hurtige «fotballbevegelser» gjennom 
koordinasjonsaktiviterer som egen trening i tillegg til fellesøktene.
Utstyr for dette er rimelig, om man kan sågar gå sammen med «treningskamerater» å kjøpe/lage stiger, små hekker, ringer, padder/pyramider osv.
Kjøper/lager man en «skyte vegg» vil en kunne øve pasninger, mottak/medtak også. 
Når det gjelder forslag til slike aktiviteter så finnes det tusenvis av disse på internett. 
Linker nederst på siden:
 «Koordinasjonsaktiviteter for barn- og ungdom»

Ungdomsfotballen

Som trener i ungdomsfotballen bør du vurdere å avsette tid til «spesifikk hurtighetstrening» sammen med «koordinasjon» i fellesøktene ca. 15-20 minutters integrert med spillrelatert trening. 
På bildet ser vi Rosenborg gjennomføre «koordinasjon» sammen med pasninger, heading og hurtige forflyttninger. Deretter rett over i i spill på liten bane med høy intensitet.

RBKRBK TRENING: agiility treningen med vekt på fotrapphet, øye fot koordinasjon er med å forbedrer hurtigheten.Foto: Reidar Schjei

Ønsker du å kjøre spesifikke hurtighetstrening i ungdomsfotballen har Olympiatoppen følgende anbefaling:

Hurtighetstrening må gjennomføres med maksimal eller tilnærmet maksimal innsats, og arbeidsperiodene bør ikke overstige 8-10 sekunder. For at utøveren skal være uthvilt slik at treningen kan gjennomføres med maksimal, eller tilnærmet maksimal intensitet  (95 % av maksimal løpsfart), må pausene være lange (1-7min).

Pauselengden øker med økende arbeidstid og intensitet. 
Erfaring tilsier at behovet for pause er ca.1min per sekund med maksimal innsats. Det vil si at pausene på 30 meter (ca.4sek) bør være på 4 minutter.  Ønsker du mer informasjon rundt dette og eksempel på treningsprogram, gå inn på linken under. 
Link til fordypning:
• Olympiatoppen: «Hurtighetstrening i Fotball»